(StudentTorget.no): 

Til tross for at det også i fjor ble stor oppmerksomhet rundt den høye strykprosenten i faget, har det i år vært en økning på enda to prosent ved sykepleierutdanningene på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Til sammen stryker 57,8 prosent av studentene i medikamentberegningen. 
 
Dag Karterud, leder ved Institutt for sykepleie på HiOA forteller til Universitas at eksamen består av en matteprøve med spørsmål som er formulert som realistiske pasientsituasjoner.
 
– Matematikken er på ungdomsskolenivå, sier han, men understreker at det krever hundre prosent korrekte svar for ikke å stryke på prøven. 
 
Opptakskravet ved de to sykepleierutdanningene ved HiOA er 39,2 og 39,5. 
 
Karterud mener det er liten eller ingen sammenheng mellom pasientsikkerheten og den høye strykprosenten ved høgskolen. Medikamentregning er det emnet som er best kvalitetssikret ved instituttet, og riktig medisinering sikres ute i praksis med gode rutiner og samarbeid med legene, forklarer han.
 
– Alle våre studenter har bestått en null-feil-prøve, og skal ha kompetansen som trengs når de går ut i praksis, sier instituttlederen.
 
I et forsøk på å få studentene til å ta prøven på alvor har HiOA redusert antallet mulige forsøk til tre. Etter tre feilede forsøk må studentene utsette studieløpet ett år. Det er imidlertid kjent at flere studenter tar den samme prøven ved andre institutter når de har brukt opp sine tre forsøk. På den måten kan de stryke svært mange ganger uten å bli forsinket i studiene. Karterud kjenner til at dette skjer ved HiOA, men vet ikke hvor mange som gjør dette. 
 
– Ti forsøk er drastisk. Da er de såpass dårlige i matte at de kanskje ikke bør bli sykepleiere, sier han til Universitas.
 

LES OGSÅ: 1 av 3 lærerstudenter strøk på matteeksamen

LES OGSÅ: Her er det lettest å få gode karakterer