(StudentTorget.no):

 

-Vi synes vi ser at mange høgskoler har prioritert sterkt å få universitetsstatus, snarere enn å lage best mulige studier, og vi er bekymret for om det bidrar til økt kvalitet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H) til AP.
 
Inntil det har kommet noe svar på denne bekymringen, vil ikke den nye regjeringen tillate nye universiteter.
 
Flere av høgskolene vurderer søknad om å få universitetsstatus på kortere eller lengre sikt. I disse inngår:
 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker å sende universitetssøknad i 2015.
Høgskolen i Bergen har ambisjon om å bli universitet innen 2020.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, som slår seg sammen fra nyttår, har ambisjoner om å bli universitet.
Høgskolen i Telemark vurderer å slå seg sammen med Universitetet i Agder.
 
Ifølge AP tilsvarte dette i 2012 tilsammen 38000 studenter, som vil være 44 prosent av studentene ved de statlige høgskolene.
 
Hvis en høgskole får universitetsstatus, får de lov til å opprette master- og doktorgradsprogrammer slik de selv ønsker, i tillegg til å få høyere status. For å få godkjenning og fullmakt som universitet, må skolen ha minst fem mastergradsstudier, og rett til å tildele doktorgrader på fire fagområder. HiOA jobber blant annet med å få opp forskningsaktiviteten.
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), beskriver i en rapport en dynamikk der mange institusjoner har ønske om å stige i gradene. Fagskoler vil bli høgskoler, høgskoler vil bli universiteter. Dette ofte ved å slå seg sammen. NOKUT har kommet frem til at enkelte grunnutdanninger har blitt skadelidende gjennom høgskolens ønske om universitetsstatus.
 
NOKUT bemerker at det kan være vanskelig å påvise en eventuell undergraving av kompetanse og utarming av grunnutdanningene. Det er imidlertid ikke urimelig å anta at satsing på et eller flere områder nødvendigvis må gå ut over andre områder. Institusjonene har begrensede midler, og må i mange tilfeller prioritere.