(StudentTorget.no): 

Kun litt over halvparten av de som starter på en av ingeniørlinjene ved HiB fullfører bachelorgraden på normert tid, melder studvest.no, som henviser til tall fra Database for statistikk om høyere utdanning. Tallenes tale er klar. Kun 56 prosent av de som startet på ingeniørutdanningen i 2009 hadde tre år senere fullført bachelorgraden.

Håvard Helstrup, konstituert dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning ved HiB, mener dårligere mattekunnskaper blant dagens ingeniørstudenter kan være en medvirkende årsak til at så mange ikke fullfører utdanningen.

- Det har vært et problem med svake mattekunnskaper hos de som kommer inn på utdanningene. Mange kommer med svake resultater i matte fra videregående skole. Gjennom forkursordninger kommer det også inn en del studenter som bare har hatt matematikk i grunnkurset på videregående skole, sier han til studvest.no. 
Frafall

Opptak og fullføring på ingeniørlinjene ved HiB:

– 2008: 444 opptatt, 242 fullført.

– 2009: 487 opptatt, 254 fullført.

– 2010: 516 opptatt, 266 fullført.

– 2011: 571 opptatt, 273 fullført.

– 2012: 548 opptatt, 276 fullført.

Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning

Fagansvarlig i studentorganisasjonen til Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO Studentene), Jan Gunnar Ludvigsen, er ikke enig i dette. Han er selv ingeniørstudent ved HiB og synes at de dårlige finansieringsordningene for ingeniørutdanningene er et større problem enn studentenes mattekunnskaper.

Undersøkelser NITO selv har gjort tyder, ifølge han, også på at det er andre ting enn mangelfulle mattekunnskaper som er skyld i det høye frafallet.

- Når det er mange søkere fører det til at poengkravene heves. De som kommer inn i dag bør være bedre rustet til å takle matematikken enn tidligere kull. I våre undersøkelser oppgir de fleste manglende informasjon om studiene på forhånd, og at de gikk til studiet med feil forutsetninger som viktige grunner til at de slutter, uttaler Ludvigsen til studvest.no. 

Det er imidlertid ikke bare HiB som sliter med høyt frafall ved ingeniørlinjene. Tall fra SSB viser at kun 55 prosent av ingeniørstudentene ved norske læresteder fullfører studiene på normert tid, og at 42 prosent av ingeniørstudentene ikke har fullført studiet innen ti år etter at de startet. Også det generelle frafallet ved høyere utdanning i Norge er høyt. I en rapport lagt frem av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) i 2010 kom det frem at 41 prosent av de som startet på en høyere utdanning ikke hadde fullført denne utdanningen ti år senere.

Det høye frafallet er kostbart, skal vi tro Norsk studentorganisasjon (NSO). Ifølge dem koster studenter som avbryter studiene sine det norske samfunn om lag 6,5 milliarder kroner i året. 

(Kilde: studvest.no)