(StudentTorget.no):

Russland har rundt 1700 utenlandsstudenter i Norge, og ender da på andreplass etter Sverige over høyest antall i landet. En tredjedel av de russiske studentene tar imidlertid utdannelsen hjemmefra over nettet, og blir likevel finansiert av Kunnskapsdepartementet. 
 
Universitetet i Norland har 15 samarbeidsavtaler med russiske institusjoner. De trekker flest studenter gjennom nettstudier, og bare en mindre andel velger å studere på selve universitetet. Dette betyr at av de 400 aktive russiske studentene som er registrert ved UiN, har over halvparten av disse aldri vært tilstede på selve universitetet. 
 
Alle forelesninger, innleveringer og eksamener skjer over internett ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu). Selv om mesteparten av de russiske studentene sitter hjemme på datamaskinen, får UiN betalt som om studentene var til stede. En bachelorstudent i nordområdestudier, får 88.000 kroner i statstilskudd i året.  
 
Rektor ved UiN, Pål Pedersen, uttaler til DN at han mener de får mye igjen for det, og er stolt over det 20 år lange samarbeidet med  universitetene i Russland. 
 
Man kan jo også stille spørsmålet: «Hva har Harvard igjen for å tilby mooc gratis over nett til alle?» De setter dagsorden og får forme tankene til studenter over hele verden, argumenterer rektoren.
 
Nå skal imidlertid regjeringen se nærmere på ordningen som er slik at man kan ta betaling fra studenter utenfor EØS. 
 
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, anerkjenner at det kan være et problem hvis høgskoler og universiteter fyller opp plasser med utlendinger fordi de ikke trekker til seg nok norske studenter. 
 
  – Vi er ikke blinde for at det kan bli færre studenter, samtidig er det slik at en tredjedel av de russiske og kinesiske studentene som i dag er registrert her ikke befinner seg fysisk i Norge. Da er det begrenset hvor mye internasjonalisering på norske campus de faktisk bidrar til, sier han til DN.