(StudentTorget.no): 

Kai A. Olsen, professor i informatikk ved Høgskolen i Molde, sier det er rimelig å kreve en snittkarakter på C eller bedre for å gi avgangsvitnemål på bachelor- og masterstudier. Studentene som ikke oppnår dette, bør kun få en karakterutskrift, mener han. 
 
I praksis ville dette medføre at svært mange studenter fullfører bachelor- eller masterstudiene på tre og fem år – uten å faktisk stå igjen med en grad.
 
– Graden skal være et bevis på studenten kan faget godt nok. Har du en Bachelor of Science i økonomi eller ingeniørfag, skal graden være skolenes måte å fortelle fremtidige arbeidsgivere at du kan faget. En student med karakterer under snittet vil altså ikke kunne faget godt nok. Det vil være en advarsel til fremtidige arbeidsgivere, sier han til DN.no. 
 
Olsentror dette vil få studentene til å gjøre en større innsats på skolen og få dem til å vurdere kostnadene ved å bruke for lite tid på studiene. 
 
Lederen i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Ola Magnussen Rydje, er ikke enig i Olsens forslag. 
 
– Dette er en svært dårlig idé. I det norske karaktersystemet er karakterene A til E å regne som godkjent og F som ikke godkjent. Dersom en professor mener at studenter som får dårligere karakter enn C ikke er gode nok til å utøve sitt yrke, burde man vurdere om man stiller høye nok krav for å få ståkarakter, sier han til DN.no. 
 
 

Dette betyr bokstavkarakterene 

 
A - Fremragende prestasjon som klart skiller seg ut. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
 
B - Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
 
C - Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
 
D - Akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
 
E - Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
 
F - Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
 
(Kilde: Universitetet i Oslo/UiO.no)
 

LES OGSÅ: Vil gi «turbostipend» til effektive studenter