(StudentTorget.no): 

Undersøkelsen gikk ut til 56 000 studenter der 32 prosent svarte. Resultatene blir presentert i en ny nettportal ved navn studiebarometeret.no, som skal gjøre det lettere for studenter å orientere seg i studietilbudene.

Undersøkelsen avdekker at det er ingeniør- og lærerstudentene som har mest å klage på. Ingeniørstudentene skal være minst fornøyd med oppfølgning og veiledning. På en skala fra en til fem, rangeres dette på 2,8.
 
Byggingeniørstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Per Marin Hepsøe og Øyvind Askjem, forteller til Dagens Næringsliv at de gjerne skulle hatt mer detaljerte tilbakemeldinger i stedet for bare «godkjent» eller «ikke godkjent».
 
De peker i tillegg på en ekstrem plassmangel ved høyskolen i begynnelsen av studiene.
 
- Det var helt fullt i auditoriene, og vi satt i gangene mellom stolene. Det endte opp med med at folk sluttet å komme fordi de sluttet eller fordi de visste at det var fullt, sier Hepsøe.
 
Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene, mener dette er lite overraskende, og at det sannsynligvis skyldes dårlig finansiering for ingeniørstudiene. Det tas i tillegg inn for mange studenter. En av fem NITO medlemmer melder også om at undervisningen mangler nødvendig utstyr.
 
Petter Øyan, dekan ved fakultetet for teknologi, kunst og design ved HiOA bemerker at skolen kjenner til problemene. Han forklarer de mangelfulle tilbakemeldingene med at det er for lite ressurser. Temaet er imidlertid en pågående diskusjon.
 
I forhold til plassmangelen innrømmer Øyan at det er overbooking, men at det ikke spekuleres i dette. Han bemerker imidlertid at situasjonen er under bedring. Dette fordi det i fjord ble undertegnet to avtaler som skal sikre skolen HiOA nytt areal.  
 
Lærerstudentene er gruppen som er enda mindre fornøyde enn ingeniørstudentene.
 
Arnt Gunnar Johansen, leder for Pedagogstudentene mener det skyldes kompleksiteten i lærerutdanningen. Studentene skal ha fagkunnskap, pedagogikk, elevforståelse og didaktikk. Det må i tillegg være balanse mellom teori og praksis. Lærerutdanningen utløser også mindre penger enn mange andre studieretninger.
 
Johansen uttaler til DN at lærere fra videregående skoler må gå ned 100 000-150 000 kroner i lønn for å undervise lærerstudenter, og at dette ikke er nok konkurransedyktige lønninger for å rekruttere de beste til å undervise.
 
 
De mest fornøyde studieretningene:
 
Studieprogram Utdanningsinstitusjon Jeg er alt, i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på
Allmenn/grunnskolelærer Lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Rudolf Steinerhøyskolen 5,0
Førskole- og barnehagelærer Førskolelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Rudolf Steinerhøyskolen 4,9
Sykepleierutdanningen Bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Østfold/Høgskolen i Buskerud og Vestfold 4,7
Ingeniør Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Høgskolen i Gjøvik 4,7
Allmenn rettsvitenskap Bachelor i juss Høgskolen i Lillehammer 4,7

 

De minst fornøyde studieretningene:
 
Studieprogram Utdanningsinstitusjon Jeg er alt, i alt fornøyd med studieprogrammet jeg går på nå
Allmenn rettsvitenskap Bachelor i rettvitenskap Høgskolen i Molde- 3,5
Vitenskapelig høgskole i logistikk
Sykepleierutdanning Bachelor i sykepleie Høgskolen i Hedmark (deltid) 3,3
Allmenn/grunnskolelærer Grunnskolelærerutdanning 1-7 Høgskolen i Telemark 2,8
Ingeniør Bachelor i ingeniør-Data Høgskolen i Ålesund 2,6
Førskole- og barnehagelærer Bachelor i førskolelærerutdanning (heltid Bodø) Universitetet i Nordland 2,2

LES OGSÅ: Vil gi «turbostipend» til effektive studenter