(StudentTorget.no): 

På den nylanserte portalen studiebarometeret.no kan blant annet studenter og de som skal søke høyere utdanning finne og sammenligne informasjon om den opplevde kvaliteten på ulike studieprogram. 
 
Studiebarometeret er basert på en landsomfattende undersøkelse blant studenter på rundt 1700 studieprogram. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) som utfører undersøkelsen, på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. 
 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener studentenes oppfatninger av kvalitet skal tas på alvor, og at tilbakemeldingene må brukes til å heve kvaliteten i utdanningen.
 
– Kvalitetsreformen skulle gi studenter bedre faglig oppfølging. Selv om det er gjort mye godt arbeid, viser studiebarometeret at vi ikke er i mål enda. Jeg forventer at institusjonene tar grep og sikrer studentene den veiledningen og de tilbakemeldingene de trenger, sier Røe Isaksen.
 

LES OGSÅ: Vil nekte vitnemål til studenter med under C i snitt

 

De første resultatene

Det første studiebarometeret viser at 77 prosent av studentene er godt fornøyde med kvaliteten på studiet sitt. Hele 81 prosent opplever studiet sitt som relevant og etterspurt i arbeidslivet. Samtidig er kun 38 prosent av studentene fornøyde med den faglige oppfølgingen de får. Det er ingeniørstudentene som er minst tilfredse, mens barnehagelærerstudenter og de som studerer historie og nordisk er mest fornøyd. 
 
Undersøkelsen indikerer også områder der studenter mener det finnes forbedringspotensial:
 
I forhold til den generelle tilfredsheten er studentene minst positive til kvaliteten på tilbakemelding på eget arbeid (28 % misfornøyd) og den individuelle oppfølgingen av studentene (42 % misfornøyd).
 
Studentene er også noe mindre positive når det gjelder hvor engasjerende studietilbudet er, og kvaliteten på lærernes undervisning.
 
Det kommer også frem at den gjennomsnittlige studenten bruker 27 timer på studiene hver uke.
 

LES OGSÅ: To av tre studenter hopper av dette studiet

 
Hvordan bruke Studiebarometeret
 
På Studiebarometerets hovedside kan du finne informasjon om de studieprogrammene du er interessert i via tre innganger:
 
Direkte søk med studieprogramnavn eller deler av studieprogramnavn
 
Ved å velge ett av de åtte fagfeltene (med grafiske symboler) eller én av de underliggende faggruppene
 
Ved å velge institusjon og deretter fagfelt og/eller faggruppe
 
Siden med søkeresultatet gir deg oversikt over alle studieprogrammer som kvalifiserer til søkekriteriene dine. Du kan avgrense studieprogrammene på søkeresultatsiden ved å velge i menyen på venstre side.
 
For dem som skal søke utdanning, kan du finne følgende nyttig informasjon:
 
Hvis du vet hvilke studieprogram du er interessert i, kan du søke opp disse og se hva studentene som går der mener.
 
Hvis du ikke vet hva studieprogrammene heter, kan du lete via grupperingene på førstesiden der vi har samlet ulike utdanningstyper.
 
Hvis du er interessert i flere studieprogrammer, kan du sammenligne hva studentene mener om dem.
 
Studiebarometeret.no gir deg også viktige faktaopplysninger om studieprogrammene, for eksempel om de tilbys på bachelor- eller mastergradsnivå, antall studiepoeng, antall studenter totalt, undervisningsspråk og organisering. 
 

LES OGSÅ: Disse er minst- og mest fornøyd med utdanningen sin