Blant studenter som studerer humanistiske fag ved Universitetet i Bergen er det kun 6 prosent av A-kandidatene som føler at de har ikke-relevant arbeid to år etter studiene.

Samtidig er det over 40 prosent av C-kandidatene opplever det samme, viser den ferske Tidsserierapporten fra Karrieresenteret i Bergen.

– Dette var nok den største overraskelsen. Det betyr at HF-studentene ikke er overlatt til skjebnen, men at studentene faktisk kan styre mulighetene sine mye selv ved å jobbe for å få gode karakterer, sier Rønnaug Tveit, daglig leder ved Karrieresenteret til Studvest.

Årsaken mener hun kan være at det finnes færre jobber som er åpenbart relevante for HF-studenter, og at det fører til stor konkurranse om disse jobbene.

Jobbmulighetene for HF-studenter mener hun likevel er gode, men at det avhenger av at de gjør som SV-studentene, som i større grad søker seg over i privat næringsliv, ikke lenger bare i offentlig sektor.

Tveit mener at studenter ofte ikke er klar over hvilke muligheter de faktisk har på arbeidsmarkedet.

– Vi ser ofte at studenter vurderer sine egne evner feil eller for lavt, og dermed søker ikke-relevante jobber. Fakultetet kunne i større grad jobbet med å øke studentenes selvtillit for å få dem til å våge å heve blikket og sikte høyere, sier Tveit til Studvest.

Av rapporten kommer det også frem at én av ti tidligere HF-studenter var arbeidsledige to år etter endt eksamen. Tveit understreker derimot at de aller fleste HF-studenter er i relevant jobb innen tre måneder etter utdanningen, på lik linje med studentene ved de andre fakultetene på UiB.

Tveit mener at det kan være problematisk å legge for mye vekt på tallene for studenter i ikke-relevant arbeid, siden det er subjektivt hvordan man vurderer om arbeidet er relevant.