Over 90 prosent av ingeniørstudentene som fullførte utdanningen sin i fjor var i jobb tre måneder senere.

Dette kommer frem av to nye arbeidsmarkedsundersøkelser gjennomført blant teknologistudenter på bachelor- og masternivå.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 fra Tekna viser at hele 85 prosent av sivilingeniørene hadde jobb allerede før fullførte studier. På enkelte institusjoner hadde mer enn ni av ti sikret seg en jobb før mastergraden var levert.

 

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013
  • 93 prosent oppgir at de er i jobb fem måneder etter studier.

  • 85 prosent oppgir at de fikk relevant jobbtilbud i studietiden.

  • 94 prosent svarte at jobben helt eller delvis samsvarte med utdanningen.

  • 82 prosent fikk jobb i privat sektor.

    (Kilde: Tekna.no)

 

Karakternivået viste seg å ikke ha betydning for hvem som fikk jobbtilbud.

– NTNU og Universitetet i Tromsø utpeker seg som steder der studentene får jobb tidlig i studieløpet. Studentene fra Universitetet i Oslo er blant de tregeste. Det kan forklares med at det er ulik kultur rundt det å tenke jobb tidlig i studieløpet, sier Tekna-president Lise Randeberg til DN.no.

 

– Ikke hopp på første jobbtilbud

Sammen med studentlederen i NITO, Steinar Pedersen, anbefaler hun imidlertid ingeniørstudentene å ikke la seg rive med av det gode arbeidsmarkedet.

– Vær systematisk og taktisk. Skaff deg mye informasjon om bedriftene før du sier ja. Jeg vil ikke anbefale å si ja til en jobb før man går tredjeåret. Det kan bli en hvilepute, sier Pedersen.

Leder for Tekna-studentene, Kim Allgot, uttaler i en pressemelding at næringslivet er ivrige etter å gjøre seg attraktive for studenter tidlig i studieløpet.

– Det er stor konkurranse om oppmerksomheten på karrieredager ved lærestedene, og jobbtilbudene er mange og fristende. Derfor er det viktig å minne alle om at det kan være lurt med litt is i magen, og kanskje ikke hoppe på første og beste jobbtilbud, sier han.


 

80 prosent til privat sektor

Allgot forteller at det er stor optimisme blant studentene med tanke på fremtidig karriere, selv om dette varierer noe mellom fagretninger.

– Det vil alltid være noen fagretninger som er mer populære enn andre, men generelt sett er det et meget godt arbeidsmarked som venter. Samtidig ser vi at studentene ved noen læresteder, som NTNU, er raskere ute med å få jobb enn studenter i for eksempel Oslo.

– Dette er neppe fordi Oslo-studentene er mindre kompetente, men heller mer kulturelt betinget, sier han.


Undersøkelsen til Tekna viser at de fleste studentene havner i privat sektor, og at dette også er der de fleste studentene ønsker å jobbe.

– Over 80 prosent havner i privat sektor, og det er bra. Samtidig viser det at offentlig sektor må ha virkemidlene som skal til for å gjøre seg mer konkurransedyktig om de beste kandidatene. Vi trenger jo en kompetent offentlig sektor for å utføre nøkkeltjenester, sier Allgot.

(Kilde: Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 fra Tekna og Nitos etterundersøkelse)