(StudentTorget.no):

Når økonomistudentene i Norge skulle vurdere læringsmiljø, studiemiljø og utenomfaglige tilbud ved sine skoler, havnet Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen på en førsteplass. 
 
Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås kommer på andreplass, mens Universitetet i Nordland (UiN) og Handelshøyskolen i Trondheim kommer på en delt tredjeplass. Høgskolen i Buskerud (HiBU) kommer dårligst ut av de totalt 14 lærestedene. 
 
Dette kommer frem av en fersk studentundersøkelse fra Econa, som er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. 
 
 

Matcher opptakskravene

De mest populære skolene har også de høyeste opptakskravene. NHH, som kom best ut på tilfredshetsmålingen, har det høyeste opptakskravet med karakter 52,6 på førstegangsvitnemål og 56,5 på ordinær kvote på det femårige løpet. 
 
Har du en bachelorgrad og søker deg inn på et masterprogram må du ha B for å komme inn på NHH. Med karakterer under C fra bachelorgraden har du liten sjanse for å komme inn på mastergrader i økonomisk-administrative fag. 
 

LES OGSÅ: Se alle 292 studier innen Økonomi, marked og administrasjon

 

Utenomfaglige tilbud 

I vurderingen av utenomfaglige tilbud, er det studentbyene Trondheim og Bergen som er de klare favorittene blant økonomistudentene. Her er det også i størst grad studentene selv som drifter studentenes fritidstilbud. 
 
NHH skiller seg fra Handelshøyskolen i Trondheim ved at det er klart vanskeligere for den enkelte student å få innpass i det sosiale tilbudet. 
 

LES OGSÅ: Se alle ledige stillinger innen Økonomi, marked og administrasjon

 

Faglige mangler

Selv om økonomistudentene i stort sett er fornøyde med sitt lærested, vurderes det pedagogiske opplegget kun som noe over middels. Studentene savner blant annet mer praksis i undervisningen. Over 80 prosent ønsker en praksisplass, mens bare 10 prosent har det. De som tar utdanningen sin i utlandet opplever at forelesningene er mer praksisbaserte enn studentene i Norge.   
 

LES OGSÅ: Her er økonomistudentenes drømmearbeidsgivere

 

Trivsel

Det er studentene som jobber minst ved siden av studiene som kommer best ut på trivselsnivå i undersøkelsen. Rundt seksti prosent av studentene oppgir å jobbe deltid ved siden av skolen. Disse scorer dårligere på trivsel enn de som kun jobber i sommerferier. 
 
37 prosent får økonomisk bidrag fra foreldre, spesielt de som studerer i de større byene (Oslo, Bergen, Trondheim, København). Disse bruker også mindre tid på deltidsarbeid. 
 
Dette bidrar til skjevheter for den enkelte students mulighet til å benytte fritiden til studier og utenomfaglige studentaktiviteter, noe som igjen har sammenheng med trivselsnivået. Med andre ord trives studenter som får økonomisk støtte fra foreldre/foresatte bedre i studiehverdagen enn de som ikke får det.
 
(Kilde: Econa)
 

LES OGSÅ: Dette er Europas 20 beste handelshøyskoler