(StudentTorget.no):

I dag jobbes det iherdig med forberedelsene til utbyggingen av det nye Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet er et resultat av at Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med NMBU på Ås. 
 
Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre byggeprosjektet, som har en kostnadsramme på hele 6,3 milliarder kroner. Byggeprosjektet er dermed det største i norsk forsknings- og undervisningssektor noensinne.
 
Den eksisterende Ur-bygningen på dagens universitet er fredet av Riksantikvaren og skal ikke endres ut over oppussing og gjenoppbygging som kreves på grunn av stort forfall. Rehabiliteringen av dette bygget er prosjektert til å koste 366 millioner kroner.
 
Gravearbeidene og veibygging er startet på det som skal bli et nytt Senter for husdyrforskning. Det er først i 2015 at de største byggeprosjektene settes i gang, og etter planen skal prosjektet være ferdigstilt i 2019.
 
I tillegg til tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine, vil bygningsmassen inneholde spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier. Veterinærbyggene på NMBU vil få en felles kjeller på over 60.000 kvadratmeter som vil romme dyreklinikker og en hesteklinikk.
 
Ivaretakelse av smittevernhensyn i forhold til omgivelser og internt arbeidsmiljø krever omfattende og avanserte tekniske installasjoner. I tillegg kreves gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer hvor smittefarlige materialer behandles og øvrige arealer.
 
Dette er prosjekteringsgruppen for Campus Ås:
 
Multiconsult AS med underleverandør Link Landskap
Henning Larsen Architects A/S
ØKAW AS Arkitekter
NNE Pharmaplan A/S
 
 
(Kilder: Statsbygg.no, TU.no)
 

LES OGSÅ: Her studerer Norges dyreste studenter

LES OGSÅ: Disse studentboligene kan bli Norges dyreste