Hele 84,5 prosent av bachelor- og masterstudentene som fullførte utdanningen ved Handelshøyskolen BI i fjor, var i jobb et halvt år senere. Dette kommer frem av BIs egen arbeidsmarkedsundersøkelse.

Tallene viser at siviløkonomlinjen har den beste statistikken, hvor 91,7 prosent i arbeid et halvt år etter studiene.

– Jobbmarkedet har vært noe tøffere for nyutdannede studenter de seneste årene. Våre analyser viser likevel at 97 prosent av våre bachelorstudenter og 99 prosent av våre masterstudenter har fått jobb innen ett år, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen til DN.no.

På spørsmål om hva som var de viktigste faktorene når de søkte jobb, svarte BI-studentene at interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling og læringsmiljø var viktigst. Høy lønn ble oppgitt å være den 9. viktigste faktoren.

Undersøkelsen viser også at en masterutdanning gir uttelling på lønnsslippen. En siviløkonom fra BI fikk i snitt rundt 80 000 kroner mer i startlønn enn de som kun hadde bachelorgrad, når alle tillegg er inkludert.

De nyutdannede siviløkonomene fra BI hadde en gjennomsnittlig grunnlønn (inkludert tillegg) på 478 000 i året. De som hadde tatt Master of science-programmet (inkludert sivøkonom) hadde en årslønn på 461 000 kroner, mens de med en bachelorgrad fikk 402 000 i året.

I 2012 var beregnet årslønn for alle ansatte i Norge på 470 900 kroner, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I arbeidsmarkedsundersøkelse for 2013 fra BIs konkurrent Norges Handelshøyskole (NHH), kom det frem at deres nyutdannede siviløkonomer hadde en gjennomsnittlig startlønn på 502 767 kroner, inkludert tillegg. 90,7 prosent av siviløkonomene fra NHH hadde jobb innen seks måneder.