(StudentTorget.no):

I den norske universitets- og høyskoleloven pålegges lærestedene å svare på eksamens- og klagesensur innen tre uker, «hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid».
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo hevder derimot at denne loven brytes hele tiden uten at studentene har noen som helst sanksjonsmulighet. Derfor vil de innføre bøteleging ovenfor universitetet på 1000 kroner for hver eksamenssensur som er forsinket med mer enn én uke, skriver Universitas.
 
– Man stiller mange krav til studenter om at de må overholde tidsfrister. Da er det urettferdig at det ikke får konsekvenser når tidsfrister brytes av universitetet, sier Amanda Schei, studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.
 
 
– Det er veldig bra at Studentparlamentet tar tak i dette. Studentene har krav på å få svar innen tre uker, og denne fristen er absolutt, sier hun til Universitas.
 
Det har blitt innført tilsvarende ordninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Ved NTNU har det ført til en reduksjon av forsinket sensur fra 18 til 1,5 prosent fra skoleåret 2004/05 til 2006/07.
 

LES OGSÅ: Derfor bør du be om begrunnelse for eksamenskarakteren

LES OGSÅ: Dette universitetet har mest eksamensjuks