(StudentTorget.no):

Halvparten av de 554 studentene som leverte masteroppgaven ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 2013 fikk toppkarakteren A. Helt siden det ble innført bokstavkarakterer i 2006, har over 40 prosent av masteroppgavene ved NHH resultert i en A. Dette er første gang andelen A-er har rundet 50 prosent.
 
Totalt sett var det 92 prosent av NHH-studentene som enten fikk A eller B, og kun én student fikk stryk.  
I praksis viser deg seg at karakteren C har blitt den dårligste karakteren på masteroppgaver i Norge, siden hele 91 prosent av over 10 697 masteroppgaver fikk A, B eller C i fjor, skriver DN.no. Det er ved økonomi- og jusutdanningene det er høyest andel toppkarakterer. 
 
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdannelse vil om kort tid sende ut et anbefalingsbrev til utdanningsinstitusjonene, hvor de kommer med nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver innen økonomi. De nye kravene vil gjelde fra og med masteroppgavene som leveres neste vår. Et utvalg har også foreslått å gjennomføre stikkprøver for å forhindre at institusjonene er for slepphendte med toppkarakterene. 
 
Utvalgsleder og økonomiprofessor Terje Vassdal sier at målet med dette er strengere sensur som skal ha like kriterier ved alle utdanningsinstitusjoner. 
 
– En A-oppgave skal være eksepsjonelt god, ikke vanlig god. Nå er det 40 prosent som får toppkarakter. Det er altfor mange, tror vi, sier Vassdal til DN.no.
 
NHH-studenten Hogne Ulla er studentrepresentant i utvalget, og mener inflasjonen i toppkarakterer minner om karakter-praksisen i USA. 
 
– A-en skal være «outstanding». Og apropos «outstanding» virker det som det er gått inflasjon i toppkarakterer, slik vi har sett i USA. Det som kanskje var tilfeldigheter i starten har stabilisert seg og blitt en norm. Nå ligger ballen hos institusjonene. Det handler ikke bare om karakterer, men også at studentene skal bli likt vurdert uavhengig av skole, sier han til DN.no.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Karakterfordeling på masteroppgavene

 
Karakterfordeling på masteroppgavene ved de ti største studiene i Norge i 2013. Viser andel studenter som fikk de ulike karakterene (A, B eller bedre, C eller bedre). 
 

Linje og lærested

A

A+B

A+B+C

Stryk

Antall

Master i økonomi og adm, NHH

50 % 92 % 99 % 0,20 % 554
Rettsvitenskap (jus, 5-årig), UiO 51 % 82 % 97 % 0,30 % 370
Integrert master i rettsvitenskap (jus), UiB 37 % 70 % 94 % 0,70 % 281
Rettsvitenskap (jus, master), UiO 19 % 54 % 83 % 2,20 % 134
Bygg- og miljøteknikk, NTNU 34 % 77 % 98 % 0 % 124
Siviløkonom, BI 19 % 55 % 74 % 9,20 % 120
Master System Engineering, Høgskolen i Buskerud 32 % 72 % 96 % 0,90 % 116
Pedagogikk, NTNU 21 % 59 % 91 % 0 % 98
Produktutvikling og produksjon, NTNU 37 % 83 % 97 % 0 % 92
Spesialpedagogikk, UiO 30 % 69 % 92 % 1,10 % 91
Totalt, alle masteroppgaver 26 % 67 % 91 % 2 % 10 697
 
 
Kilde: DN.no: Tall er hentet ut av Yngve Bersvendsen ved Database for statistikk om høgre utdanning. Tallene fra NHH er oppgitt av NHH selv.