(StudentTorget.no):

I fjor ble det innført nye og tydeligere beskrivelser for hver bokstavkarakter i karakterskalaen til høyere utdanning. Etter eget ønske fra matematikk, natur- og teknologifagene (MNT) i Norge, vil dette også gjelde for masteroppgaver som leveres etter 31. mars 2014. Fordeling på prosentpoeng i karakterskalaen har også blitt endret.
 
Det nye karaktersystemet vil gjelde alle masteroppgaver i fagene innen matematikk, natur- og teknologi, for lektorutdanning i realfag og toårige masterprogram ved Det medisinske fakultet. 
 
Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU, mener den tidligere karakterpraksisen har gitt et misvisende bilde av nivået blant masterstudentene. Det nye systemet skal bli mer rettferdig overfor de dyktigste studentene. 
 
– Det skal gis et riktigere bilde av prestasjonene, slik at karakterer mellom ulike institusjoner kan sammenlignes, sier Kjeldstad til TU.no.
 
 
Uttalelsene til Kjeldstad må forstås med SØF-rapporten som bakteppe. Senter for økonomisk forskning, gransket 2,7 millioner eksamener avlagt ved norske universiteter og høyskoler mellom 2003 og 2012. Forskningen ble satt i gang med hensikt å finne ut hvorvidt karakterene speiler kunnskapsnivået til studentene, uavhengig av hvilket studiested eksamen avlegges på.
 
I likhet med tidligere norske studier, viser rapporten at variasjonen i karakternivået mellom institusjonene er lavere enn studentenes faktiske ferdigheter. Det indikeres også at studentenes eksamensprestasjoner sammenlignes med andre studenters prestasjoner, i stedet for å vurderes etter dagens karaktersystem. 
 
Ifølge rapporten er NTNU strengest på karakterer, etterfulgt av Universitetet i Oslo, Høgskolen i Hedmark, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 
Følgene av å sammenligne studentenes prestasjon internt ved utdanningsinstitusjonene vil i verste fall være misvisende for studentenes faktiske ferdigheter, både for utdanningsinstitusjoner og potensielle arbeidsgivere.
 
Relativ karaktersetting kan føre til betydelige forskjeller mellom institusjoner. Institusjoner med gode studenter målt ved kvaliteten ved opptak vil da framstå som strenge, mens institusjoner med svake studenter vil framstå som snille, sies det i rapporten.
 
Leder for rekrutteringsnettverket Nova, Sverre Haugen, jobber med å knytte yrkesaktive og toppstudenter med næringslivet. I følge Nova skal en toppstudent ha en imponerende CV, i tillegg til å være i karaktertoppen faglig. For Haugen holder det ikke å se på kandidatens karakterer alene, men på normalfordelingen av karakterene til det gjeldende emnet eller kullet.
 
Noen skoler har normalfordeling, det vil si at på karakterutskriftene får du et diagram med hvor mange andre som har fått gitte karakterer i samme kull. Det gjør at man får en bedre forståelse og ser realverdien av en karakter, sier han til TU.no. 
 

LES OGSÅ: Slik får du toppkarakterer på eksamen