(StudentTorget.no):

Fra våren 2015 vil Universitetet i Tromsø tilby kurs for dronepiloter, som det første universitetet i Europa. 
 
De fleste vil kanskje assosiere droner med typen som brukes til målrettede luftangrep med missiler og bomber i militær sammenheng, men de fjernstyrte luftfartøyene har også en rekke bruksområder til sivile formål.
 
Prosjektleder Rune Storvold i Northern Resarch Institute (Norut) i Tromsø, mener det vil bli behov for flere tusen med kompetanse innen droneteknologi i Norge. I tillegg til piloter og operatører til selve dronene, vil det bli behov for flere med kompetanse til å analysere dataene som samles inn.
 
– Vi har et voldsomt vekstpotensiale for dronevirksomhet i den norske industrien i årene framover. Det kan handle om overvåkning av kraftlinjer, offshore-fakler og andre installasjoner, eller søk- og redningsoperasjoner. Nye muligheter vil komme til. Jeg ser for meg et behov for 3-4000 personer med denne kompetansen de neste 10 årene. Da snakker vi om en milliardindustri, sier Storvold til TU.no.
 
Kursene som starter opp neste vår vil i første omgang gi kursbevis og studiepoeng, men i fremtiden skal dette utvikles til å bli en treårig bachelorutdanning som vil gi en fullverdig dronesertifisering, siden det kan komme krav om dette fra myndighetene.
 

LES OGSÅ: Nå kan du bli hemmlig agent på høyskole

 
Fakta om droner

Drone, også kalt fjernstyrt/selvstyrt luftfartøy eller UAV (engelsk; Unmanned Aerial Vehicle). Overvåkningsdroner har integrerte kameraer eller andre sensorer for rekognosering/overvåkning, mens våpenbærende droner kan bære missiler og styrte bomber til målrettede luftangrep. Droner brukes dermed til både sivile og militære formål. I dag har over 70 land anskaffet eller utviklet droneteknologi, men bare noen få land har avanserte, våpenbærende droner.

Kilde: snl.no

 

LES OGSÅ: Rekordmange vil bli cybersoldat i Forsvaret

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet