(StudentTorget.no):

Det har lenge vært spekulert i om verdens finansmarked bærer på en karbonboble av gass, olje og kull. Spørsmålet er hvilke konsekvenser en eventuell boble kan få for det globale finansmarkedet hvis det ikke tas tilstrekkelig høyde for problemstillingen.
 
Norsk forum for ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (Norsif), publiserte nylig en rapport med hensikt å se hvilket undervisningstilbud norske økonomistudenter får i ansvarlig og bærekraftig     investeringsvirksomhet.
Og eventuelt, i hvilken grad det trengs en undervisningsstyrkning ved norske udannings-institusjoner på dette området.

I samarbeid med konsulentselskapet EY, finner den ferske rapport fra Norsif at utdanningsinstitusjonene i ingen eller liten grad tilbyr undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet til norske økonomistudenter. 
 
Undersøkelsen tok for seg økonomistudenters utdanningstilbud ved 21 lærersteder i Norge. Av de 21 lærestedene som deltok, var det ingen som hadde et eget fag dedikert til temaet, ifølge rapporten. 
 
24 prosent av de deltakende udanningsinstitusjonene tilbyr til en viss grad en fagmodul med relevans for temaet. På bakgrunn av funnet stiller Norsif seg støttende til å styrke utdanningstilbudet på området, slik at norske økonomistudenter står rustet til å ta bærekraftige beslutninger også i fremtiden. 
 
Inger Stensaker er professor ved Norges handelshøyskole (NHH), og underviser blant annet i et introduksjonskurs i strategi. Hun savner temaer om bærekraft og sosial ansvar i lærebøkene. Dette semesteret valgte Stensaker derfor bærekraft og samfunnsansvar som tema for undervisningen, ifølge DN.
 
– Bærekraft burde vært en sentral del av strategifaget, men bøkene har ikke fokus på dette, sier Stensaker til DN.
 
Ifølge Norsif-rapporten har endringen mot et økt fokus på sammenhengen mellom miljø og verdiskaping i undervisningen allerede kommet i gang. Fra og med høsten 2014 vil NHH introdusere faget Responsible buisness model, og NTNU vil endre faget Bedriften -Samfunnsansvar, organisasjon og miljø til faget Grønn verdiskaping og etiske perspektiv i løpet av 2015, står det i rapporten.