Vi vet at gode lærere, med solid faglig tyngde, er det viktigste for at elevene skal lære mer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Derfor vil vi nå styrke det faglige innholdet i lærerutdanningen. Med en mastergrad vil lærerne stå bedre rustet til å hjelpe elevene med å utnytte hele sitt potensial, forteller han videre.

Dagens lektorutdanning er allerede femårig. Det er de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 som nå vil bli omgjort til femårige masterutdanninger.

Dette er i tråd med løftet som er nedfelt i regjeringsplattformen til Høyre og Frp.

En av regjeringens viktigste satsinger er å skape en skole som gir muligheter for alle, en kunnskapsskole hvor elevene lærere mer. Mastergrad for alle lærere er et viktig tiltak for å realisere kunnskapskolen, sier Røe Isaksen.

Oppstarten på masterutdanning for lærere vil være høsten 2017.

Lærerutdanningene og læreryrket i Norge må i enda større grad kjennetegnes av god innsikt forskning og utviklingsarbeid, sier Røe Isaksen.

Som masterstudenter, vil framtidige lærere få vite mer om hvordan forskningsbasert kunnskap kan finnes og brukes. Med en utdanning som vektlegger forskningsbasert kunnskap, vil lærerne stå bedre rustet til å forbedre undervisningen, forklarer kunnskapsministeren.

Dette er ikke bare et år til med den samme utdanningen. Masterutdanning er forskningsbasert, understreker han.

Å omgjøre grunnskolelærerutdanningene til integrerte masterutdanninger vil kreve nye forskrifter om rammeplaner og skjerpede kvalitetskrav til lærerutdanningene.