(StudentTorget.no):

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu), presenterte tirsdag morgen ferske resultater fra Kandidatundersøkelsen 2013.
 
Undersøkelsen kartlegger arbeidsstatusen til mastergradkandidater cirka et halvt år etter fullført utdanning. Den tar også for seg utdanningens kvalitet og relevans.
 
Det har vært en dobling i antall masterkandidater fra 2003 til 2013, med cirka 11 000 kandidater totalt i fjor. Likevel er nær ni av ti kandidater i jobb cirka et halvt år etter fullført utdanning.
 
Prosentandelen som sier de befinner seg i irrelevant jobb har gått ned fra 8,9 prosent, til 4,7 prosent i løpet av samme tid. 
 
Ifølge undersøkelsen er rundt 60 prosent svært fornøyd med utdanningen sin, mens 32 prosent svarer litt fornøyd. Det er kandidater fra juridiske fag og økonomiske og administrative fag som er de mest tilfredse, mens idrettsfag havner på bunn.
 
 
Dette er utdanningene med best kvalitet og relevanse til arbeidslivet:
 
 

Samlet vurdering av utdanningen:

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken eller Litt misfornøyd Svært misfornøyd
Alle 60 % 32 % 3 % 4 % 1 %
Humanistiske og estetiske fag 54 % 36 % 4 % 5 % 1 %
Lærerutd. /pedagogikk 54 % 37 % 3 % 5 % 1 %
Samfunnsfag 56 % 36 % 4 % 4 % 1 %
Juridiske fag 68 % 24 % 4 % 4 % 1 %
Økonomiske og adm. fag 68 % 28 % 2 % 3 % 0 %
Nat. vit., og tekn. fag 62 % 32 % 2 % 3 % 1 %
Helse- og sosialfag 62 % 29 % 3 % 5 % 1 %
Primærnæringsfag 61 % 23 % 7 % 7 % 3 %
Samferdsels- og sikkerhetsfag 45 % 45 % 0 % 7 % 3 %
Idrettsfag 38 % 48 % 5 % 8 % 2 %
 

LES OGSÅ: Vil kutte norske høgskolestudier i utlandet 

 

Studiets relevans for arbeidslivet:

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken eller Litt misfornøyd Svært misfornøyd
Alle 37 % 37 % 13 % 10 % 3 %
Humanistiske og estetiske fag 24 % 32 % 19 % 18 % 6 %
Lærerutd. /pedagogikk 40 % 36 % 10 % 12 % 2 %
Samfunnsfag 28 % 40 % 15 % 13 % 4 %
Juridiske fag 54 % 33 % 8 % 3 % 1 %
Økonomiske og adm. fag 46 % 40 % 8 % 5 % 1 %
Nat. vit., og tekn. fag 37 % 38 % 15 % 8 % 2 %
Helse- og sosialfag 46 % 35 % 10 % 7 % 3 %
Primærnæringsfag 23 % 45 % 20 % 3 % 10 %
Samferdsels- og sikkerhetsfag 38 % % 38 % 17 % 3 % 3 %
Idrettsfag 11 % 38 % 20 % 23 % 8 %
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge