(StudentTorget.no):

Høgskolen i Oslo og Akershus kom nylig med en rapport som tar for seg høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker, skriver forskning.no. 
 
Norges mange universiteter og høgskoler er ment å gi lik tilgang til utdanning, uavhengig av landsdel. HiOA-rapporten ser at den gode spredningen av utdanningsinstitusjoner skaper kvalifisert arbeidskraft til det regionale næringslivet.
 
Næringslivet på sin side lykkes i stor grad med å rekruttere den kvalifiserte arbeidskraften. 
 
Spesielt på Vestlandet viser rapporten at landsdelens høgskoler spiller en avgjørende rolle for rekruttering. Av de studentene som har studert på Vestlandet, får hele 70 prosent av dem jobb i regionen, sier rapporten. 
 
– Disse funnene er viktige fordi de viser hvor de regionale høgskolene rekrutterer fra og hvor de finner arbeid, sier Karl Ingar Kittelsen Røberg ved Senter for profesjonsstudier ved HiOA til forskning.no
 
HiOA-rapporten er basert på tall fra næringsrettede utdanninger – økonomiske og administrative fag, teknologi og ingeniørutdanninger, biologiutdanninger, logistikkfag, maritime fag og mediefag. 
 
Tendensen for disse fagene er for det meste den samme – studentene får jobb i regionen. Mediefaget derimot skiller seg fra de øvrige. Hovedstaden tiltrekker seg studentene fra mediefagene uavhengig av utdanningsinstitusjonens geografiske utgangspunkt.  
 
Hovedstaden tiltrekker seg kandidater med bakgrunn fra mediefag, mens kandidater med tekniske fag og ingeniørbakgrunn finner jobb der de har studert, forteller Karl Ingar Kittelsen til forskning.no
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge