(StudentTorget.no):

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avdekket at 42 prosent av studentene som startet på høyere utdanning høsten 2002, ikke hadde fullført en grad etter ti år.
 
Situasjonen er ikke stort bedre for de om lag 31 000 studentene som startet på bachelorutdanning i 2008. Av disse var hadde 47 prosent fullført innen den normerte studietiden på tre år. Etter ytterligere to år hadde 64 prosent fullført. Dette er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med studentene som startet i 2007. I løpet av denne femårsperioden var det 20 prosent som avbrøt studiet, og 6 prosent av disse avbrøt allerede etter det første året. 
 
Bachelorutdanningen i økonomiske og administrative fag hadde den høyeste andelen av studenter som avbrøt studiene i løpet av fem år (32 prosent). 68 prosent av kvinnene fullførte en bachelorutdanning innen fem år, mens tilsvarende andel for menn var 57 prosent, ifølge rapporten fra SSB.
 

LES OGSÅ: To av tre studenter hopper av dette studiet

 
Her er frafallstatistikken for de ulike bachelorprogrammene i perioden 2008-2013:
 

Grad ved avslutning

Antall studenter

Fullført innen 3 år (prosentl)

Fullført innen 5 år (prosent)

Bachelor, førskolelærerutdanning 2061 48 26
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer 478 59 16
Bachelor, ingeniørfag 2728 54 15
Bachelor, sykepleie 3622 56 24
Bachelor, helsefagutdanninger (ikke sykepleie) 1841 53 26
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 2372 54 19
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 3252 37 13
Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk (ikke allmennlærer) 526 45 13
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 3580 40 12
Bachelor, økonomiske og administrative fag 6417 37 13
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (ikke ingeniørutdanning) 2206 36 15
Bachelor, primærnæringsfag 164 41 14
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 1555 74 13
Bachelor, uoppgitt fagfelt 100 70 20

Begge kjønn, totalt

30902 47 17
 
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå)

Ingeniørstudiet

Høsten 2008 startet vel 3 000 studenter på ingeniørstudiet for første gang. 52 prosent av disse fullførte innen tre år. Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført studiet. Sammenlignet med de som startet i 2007 var det ingen endring, én av fem ingeniørstudenter avbrøt studiet i løpet av femårsperioden.
 
 

Allmennlærerutdanningen

For studenter som startet i allmennlærerutdanning i 2007 var det 63 prosent som hadde fullført i løpet av seks år. For de som startet i 2004, var fullføringsprosenten 56. For menn økte andelen som fullførte fra 45 til 53 prosent, og for kvinner økte fra 61 til 67 prosent.
 

LES OGSÅ: Disse studentene har den høyeste strykprosenten på 14 år

 

Sykepleieutdanningen

For kullet som startet sykepleierutdanning i 2008 hadde tre av ti menn ikke fullført etter fem år. For kvinner var andelen som ikke fullførte to av ti.
 
 

Førskolelærerutdanningen

Av de som startet i førskolelærerutdanning i 2008 hadde tre av fire fullført etter fem år. Her er forskjellen mellom menn og kvinner stor, 75 prosent av kvinnene og 55 prosent av mennene fullførte.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge