Fem års utdanning utover videregående skole gir 50 prosent høyere lønn enn om man går rett ut i jobb. Det vil si at ett enkelt studieår i gjennomsnitt vil gi en avkastning på 10 prosent høyere lønn.

Dette kommer frem av en ny studie gjennomført av professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH), i samarbeid med Manudeep Bhuller fra Statistisk sentralbyrå og Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Selv om undersøkelsen ikke har undersøkt forskjellene mellom ulike utdanninger, mener Salavanes at det ikke er alle utdanninger som gir like god avkastning.

– Det er alltid en variasjon, uten at vi har sett på det her. Avkastningen på utdannelse på noen steder er høyere enn andre, for eksempel er NHH eller en ingeniørutdannelse på NTNU. Men vi viser at gjennomsnittsavkastningen er ganske høy, sier han til DN.

På spørsmål om hvor lenge effekten av å ta mer utdanning varer, svarer han at det i alle fall dreier seg om seks-syv år. Etter det vil det være avtagende avkastning, mener professoren.