(StudentTorget.no):

Basert på utdanningsnivået er det Leikanger kommune i Sogn og Fjordane som har den høyest utdannede befolkningen i Norge.

I NHOs årlige kåring Kommune-NM ble landets 428 kommuner vurdert ut fra 19 ulike indikatorer innenfor områdene; det lokale arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi. 

De fire kompetanseindikatorene i undersøkelsen dekker utdanningsnivået blant de sysselsatte i kommunene. Har kommunen en høy andel sysselsatte med grunnskole som høyeste utdanningsnivå antyder dette et lavt utdanningsnivå.

Tre utdanningsgrupper regnes som positive indikatorer for kompetansenivået:
  • andelen med universitets-/høgskoleutdanning over fire år
  • andelen med teknisk/naturvitenskapelig utdanning opptil fire år
  • andelen med fagutdanning som høyeste utdanningsnivå (dette regnes som positivt for næringslivet i kommunen) 
     

LES OGSÅ: Disse mastergradene gir høyest og lavest startlønn


Vestlandet på topp

Særlig Vestlandskommunene skårer høyt på kompetansedelen under årets Kommune-NM. I tillegg til Leikanger, som troner helt øverst grunnet sin spesielt høye andel innbyggere med høyere utdanning og teknisk/vitenskapelig utdanning, finner vi ytterligere ti Vestlandskommuner på listen over de 20 høyest rangerte kommunene.

På topplisten finner vi både små kommuner med høykompetente enkeltvirksomheter og storbyer. Felles for disse kommunene er at alle har sterke fagmiljøer, skriver NHO i rapporten.

Blant de 20 nederste plassene på listen finner vi utelukkende kommuner fra landets tre nordligste fylker. NHO mener noe av forklaringen kan ligge i at dette gjenomgående er små kommuner, som i stor grad driver næringsvirksomhet knyttet til primærnæringene. 

 

De 20 høyest rangerte kommunene 

1    Leikanger 

2    Kongsberg 

3    Bærum 

4    Sola 

5    Trondheim 

6    Ås

7    Stavanger

8    Oslo kommune

9    Horten

10  Bergen

11  Asker

12  Ulstein

13  Årdal

14  Modalen

15  Sunndal

16  Kristiansand

17  Tysvær

18  Stord

19  Porsgrunn

20  Haram  

 

De 20 lavest rangerte kommunene 

409  Gáivuotna Kåfjord

410  Leirfjord

411  Lebesby

412  Kvalsund

413  Vevelstad

414  Øksnes

415  Deatnu Tana

416  Hasvik

417  Bø (Nordl.)

418  Træna

419  Guovdageaidnu Kautokeino

420  Båtsfjord

421  Berlevåg

422  Gamvik

423  Karlsøy

424  Flakstad

425  Mosknes

426  Torsken

427  Røst

428  Værøy
 

LES OGSÅ: Se gjennomsnittslønnen for 156 ulike yrker