(StudentTorget.no):

Skoleelever får i dag nasjonale tester som kartlegger deres kunnskapsnivå på lesing, regning og engelsk språk, men det finnes ingen lignende ordning som tester kunnskapen til studenter i høyere utdanning. 
 
Det kan imidlertid innføres allerede neste år, dersom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får det som han vil. 
 
- Vi har ingen måter å sammenligne institusjon A og B på. En nasjonal deleksamen vil være lik for alle og kan gi veldig verdifull informasjon om det faglige nivået ved institusjonen, sier han til Aftenposten.
 
Gjennom et pilotprosjekt skal utvalgte profesjonsutdanninger gjennomføre nasjonale deleksamener i matematikk, hvor noen av oppgavene vil være identiske for alle studentene i samme kull, som tar samme utdanning, på ulike læresteder. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er resultatene fra fjorårets forskningsrapport fra Senter for økonomiske studier, hvor det kom frem at det er store variasjoner i praksisen for karaktersetting ved studiestedene.
 
- Vi gjør dette fordi vi mistenker at det er for store kvalitetsforskjeller mellom studiesteder i Norge og at den faglige standarden ikke er god nok. For eksempel får 2/3 av studentene karakteren C eller bedre, og gjennomsnittsstudenten bruker under 30 timer i uken på studiene, sier Røe Isaksen.
 
Dersom pilotprosjektet fungerer bra, ønsker statsråden å innføre ordningen som et fast innslag i norsk høyere utdanning. Foreløpig er det profesjonsutdanninger som sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanningene som er mest aktuelle. Han kan ikke si noe om det kan bli aktuelt å implementere ordningen på andre studier.
 
Leder i Norsk studentorganisasjon Anders Kvernmo Langset stiller spørsmål ved om dette er det beste virkemiddelet for å bedre utdanningskvaliteten.
 
- Fritt pensumvalg er et viktig prinsipp. Når det er opp til det enkelte fagmiljø og institusjon å velge pensum, er det vanskelig å måle det på en nasjonal standard, sier han til Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Nå skal toppkarakterene opp på pidestallen