(StudentTorget.no):

En ny undersøkelse gjort av EPSI Norge viser at høyskolestudentene er mindre fornøyde med utdanningen enn studenter ved folkehøyskoler, universiteter og fagskoler. 
 
Undersøkelsen målte elever og studenters brukertilfredshet i barnehagen, grunnskolen og i høyere utdanning. Funnene viser universitetsstudentenes brukertilfredshet er uendret siden i fjor, mens høyskolestudentene er mindre fornøyde enn tidligere.
 
Studenter ved folkehøgskoler og andre skoler for høyere utdanning har derimot en graf som peker oppover, og er mer tilfredse enn i fjor, i følge undersøkelsen. 
 
– I følge elevene så har folkehøgskolene et godt faglig innhold, et engasjert og kompetent personale og relevante studieturer, forteller Høst. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene bidrar til at elevene er meget godt fornøyd, skriver daglig leder i EPSI Norge, Fredrik Høst, i en pressemelding. 
 
Forskning.no, som har omtalt saken, viser til at mens folkehøgskolene siden 2012 har gått opp fra 77,2 til 79,5 poeng på en skala opp til hundre, har høgskolene gått ned fra 65,6 til 64,3. Annen høyere utdanning, som private læresteder, har gått opp hele 5,8 poeng de siste to årene, mens all høyere utdanning har gått litt ned siden i fjor, men står på stedet hvil siden 2012. 

 

Kundetilfredshet (inndeksverdig 0 - 100)

Type utdanning 2012 2013 2014
Folkehøgskole 77,2 77,8 79,5
Høyskole 65,6 67,1 64,3
Universitet 65,9 66,1 66,2
Annen høyere utdanning 63,8 66,5 69,6
All høyere utdanning 65,5 66,6 65,6

(Kilde: Forskning.no)

LES OGSÅ: Hvordan velge riktig studiested?

Klikk her for å se studentrabatter i Norge