(StudentTorget.no):

Kun fire av ti norske studenter fullfører utdanningen normert tid, mens resten dropper ut eller tar for få studiepoeng. Dette kom frem av Tilstandsrapporten for høyere utdanning som ble offentliggjort våren 2014. 
 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) utnevnte da en ekspertgruppen som skulle gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Rapporten ble overlevert til Kunnskapsdepartementet onsdag.
 
Her foreslår ekspertgruppen å belønne studenter som fullfører utdanningen på normert tid, ved å øke dagens stipendandel av studiestøtten. I dag blir 40 prosent av studiestøtten gjort om til stipend dersom man består alle fag. 
 
Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), mener et slikt turbostipend kun vil belønne dem som lykkes fra før.
 
- Regjeringen burde heller bruke pengene på å redusere behovet for å jobbe ved siden av studiene. Ved å la studentene konsentrere seg om studiene og i tillegg gi bedre oppfølging, kan du også forvente bedre gjennomføring, sier han i en pressemelding. 
 
Ekspertgruppen ønsker også å belønne skolene som uteksaminerer studenter som fullfører til normert tid. Forslaget går ut på at institusjonene vil få en bonus på 10.000 kroner for hver bachelorkandidat som fullfører utdannelsen, og 30.000 kroner for hver masterkandidat. Dette skal være en ekstra bonus som et supplement til dagens finansieringssystem. 
 
Torbjørn Hægeland, leder av ekspertgruppen og forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå (SSB), mener den ekstra bonusen vil være «et betydelig incentiv til å sikre fullføring».
 
- I det nåværende systemet er det ingen incentiver til at studentene skal fullføre og bli ferdige. Det er bare incentiver til å produsere studiepoeng løpende, sier han til DN.no.
 
NSO støtter forslaget om å belønne institusjonene for avlagte grader. 
 
- Gradsfinansiering krever økt fokus på studentenes læring og vil samtidig redusere behovet for overbooking. Det er institusjonene som legger det viktigste grunnlaget for at studentene skal fullføre studiene, derfor er det institusjonene som må belønnes, ikke den enkelte student, sier Kvernmo Langset.
 
Han føyer også til at NSO forventer at institusjonene vil bruke pengene på økt studiekvalitet og bedre oppfølging og veiledning av studentene, som er det flest studenter er misfornøyde med i dag.
 
Du kan lese hele rapporten fra ekspertgruppen her
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet