(StudentTorget.no):

40 prosent av bachelorstudentene ved Universitetet i Bergen går aldri ferdig utdanningen sin. Det vil universitetet ifølge DN.no gjøre noe med, blant annet ved å innføre krav om motivasjonsbrev i søknadsprosessen. 
 
– Det er viktig at studentene er bevisste på hvorfor nettopp det studiet de søker seg til er interessant og aktuelt for dem, og tenker gjennom hva de vil bruke det til etterpå, sier viserektor ved UiB, Oddrun Samdal til DN.no. 
 

LES OGSÅ: Hvordan skrive et godt motivasjonsbrev

 

Skal ikke ha innvirkning på poengsum

I fjor sommer åpnet nemlig regjeringen for at det skulle bli enklere for universitetene å teste ut opptaksordninger før de eventuelt søker om å få ha ordningen permanent hos kunnskapsdepartementet, skriver DN.no. Det er denne nye muligheten UiB nå kaster seg over. 
 
Alle detaljer rundt tiltaket er ikke ennå fastslått, og i første omgang vil det kun oppfordres til å legge ved et motivasjonsbrev på rundt 200 ord, før brevet muligens blir påkrevd senere. Fra universitetets side vil brevene kunne brukes som innspill til undervisningen. 
 
– Meningen er ikke at brevet i seg selv skal gi tilleggspoeng eller fratrekk, men sikre at søkerne tar et riktig valg. Klarer du ikke å skrive hvorfor du er motivert til et studium, er det kanskje ikke det du hverken vil eller skal studere, sier Samdal til DN.no.
 
Leder Tommy Aarethun ved Studentparlamentet ved UiB sier til avisen at han mener forslaget vil føre til mye byråkrati, uten å virke effektivt inn på frafallet ved universitetet.
 
– Jeg tror ikke det er det viktigste tiltaket for å gjøre noe med frafallet. Det blir veldig mye byråkrati. Faren er at det blir veldig standardisert når det blir en så stor mengde. Det kan fungere bra på enkelte studier, men jeg er nok litt skeptisk til å ha det på alle studier.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge 

 

GOD IDÈ: Prorektor ved Universitetet i Stavanger, Tor Hemmingsen mener tiltaket er spennende, men sier UiS ikke har vurdert å innføre motivasjonsbrev selv. (Pressefoto: Morten Berentsen)

 
– En god idé
 
Tor Hemmingsen, prorektor ved Universitetet i Stavanger kan fortelle StudentTorget.no at de ikke har noen konkrete planer om å begynne med å be om motivasjonsbrev, men synes prosjektet er interessant. 
 
– Per i dag så har vi ingen konkrete planer om det. Men det er jo en veldig god idé, og kan kanskje få studentene til å tenke litt mer rundt det og vurdere hva de vil, sier han til StudentTorget.no
 
Han tror et slikt tiltak kan ha betydning for frafallet hos noen studenter, men legger vekt på at det er svært mange grunner til at studenter velger å avbryte utdanningen sin. Her er god oppfølging og studieveiledning viktige faktorer, mener han. 
 
– Det er et veldig interessant prosjekt, og det blir spennende å følge opp dette og se om det får den effekten de ønsker. 
 
Heller ikke ved Universitetet i Oslo er dette vurdert. Dette har å gjøre med at regelverket frem til nå ikke har tillatt det, men også med at de ønsker å beholde opptaksprosessen som den er i dag. 
 
– Det er også det at vi anser den karakterbaserte opptaksprosessen som transparent og oversiktlig for søkerne, sier Monica Bakken, avdelingsdirektør ved avdeling for fagstøtte ved UiO. 
 
Hun er usikker på hvilken effekt tiltaket kan ha på frafallet ved universitetene, men legger til at det blir interessant å følge med. 
 
– Et motivasjonsbrev kan være et av mange virkemidler for å forhindre frafall, men vi tror det er viktig å se på hvilke krav som stilles til et slikt brev i kombinasjon med andre formelle krav og andre virkemidler. Vi vil avvente erfaringene fra UiB. Samtidig jobber vi iherdig på andre områder for å forhindre frafall.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet