(StudentTorget.no):

Onsdag kveld besluttet NTNU-styret å fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Dagens studentmasse på 23 000 vil dermed utvides til 38 000 NTNU-studenter etter fusjonen. Universitetet i Oslo, som i dag er landets største universitet, har til sammenligning 27 000 studenter. Det foreløpig uvisst når sammenslåingen vil tre i kraft i praksis.
 
 

– Et viktig bidrag til kunnskapsbyen

NTNU-rektor Gunnar Bovim sier i en pressemelding at fusjonen vil bidra til å  realisere  ambisjonene om Trondheim som «kunnskapsbyen». 
 
– Jeg ser store faglige gevinster ved denne fusjonen. Vi vil kunne etablere et samlet universitet i Trondheim som dekker de fleste utdanningsområdene våre på alle nivåer. Parallelt vil et framtidig tettere samarbeid med Sintef skape større muligheter for forskningen ved NTNU.
 
– Fusjon med høyskolene i Gjøvik og Ålesund begrunner jeg med de faglige mulighetene som et slikt samarbeid vil gi for teknologiområdet, uttaler Bovim.
 
Samarbeidspartnerne regner med at fusjonen kan øke rekrutteringen til alle deres studier både fra Norge og utlandet. Samtidig tror de også at det blir lettere for NTNU å få EU-kontrakter og konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft.
 

Et splittet styre

Det er derimot ikke et enstemmig NTNU-styre som vedtok fusjonsplanene. Mens alle de fire eksterne styrerepresentantene og de to studentrepresentantene var for fusjonen, stemte alle de fem ansatterepresentantene for at NTNU fortsatt skulle stå alene. 
 
NTNU-rektor Gunnar Bovim vant dermed frem med seks stemmer mot fem.
 
 

Etter press fra kunnskapsministeren

I mai 2014 sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til de åtte universitetene og de 20 statlige høyskolene i Norge. Her fikk alle utdanningsinstitusjonene i oppdrag å komme med innspill til hvordan de kan samarbeide og/eller fusjonere med andre institusjoner. Fristen for å komme med egne forslag for sammenslåing ble oppgitt til å være 1. februar 2015, ifølge Klassekampen. 
 
– Vi vet fortsatt ikke hvordan kartet i universitets- og høyskolesektoren vil bli seende ut. Vårt mål er høyere kvalitet. Flere av dagens høyskoler vil ha problemer med å innfri disse kravene. Det vil derfor bli færre institusjoner i dag, men antallet er altså ikke klart, uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til DN.no.
 

LES OGSÅ: Dette er de viktigste studentsakene for 2015

 

Rektorene er positive

I pressemeldingen fra NTNU sies det at samtilige av rektorene ved høyskolene som skal fusjonere stiller seg positive til avgjørelsen. Rektorene er opptatt av at det i tiden framover skal gjennomføres en grundig prosess for å komme fram til en felles visjon, samt en god faglig og administrativ organisering av det nye universitetet.
 
– Vi ser fram til å sammen bygge det nye universitetet. Dette blir en spenstig modell i utdanningslandskapet. Jeg ser noen utfordringer knyttet til fagprofiler og geografisk avstand, men disse skal vi absolutt klare å løse, sier rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 
Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik ser frem mot en spennende prosess.
 
- Vi har ambisjoner om å tilføre både vår region og nasjonen ny kompetanse og innovasjonskraft.  Derfor håper jeg regionale og sentrale myndigheter aktivt vil støtte strategien NTNU og høyskolene nå har lagt, sier Wroldsen.
 
Også rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund er glad for vedtaket.
 
- Fusjonen gjør at vi sammen oppfyller vårt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte. Samtidig vil dette gagne vårt regionale arbeids- og næringsliv, da vi blir en sterkere partner innen både utdanning og forskning, sier hun.
 

LES OGSÅ: Dette er galt med utdannings-Norge

 

Skuffelse i Narvik

Mye tydet på at også Høgskolen i Narvik (HiN) skulle inngå i det nye universitetet, men de ikke en del av fusjonsvedtaket fra NTNU. 
 
- Det er skuffende, spesielt at ikke en slik stor teknologisammenslåing har med seg det nordnorske perspektivet. Men dette har samtidig vært en nyttig og lærerik prosess hvor vi har fått sett på samarbeidsmuligheter som vi ikke har vært tenkt på før, sier rektor Arne Erik Holdø ved Høgskolen i Narvik i en pressemelding.
 
Rektor Gunnar Bovim understreker at NTNU fortsatt vil ønske å bygge ut sitt samarbeid med andre institusjoner og næringsklynger over hele landet.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet