(StudentTorget.no):
 
Blant de 89 studentene som etter planen skal fullføre profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) i år, er det kun ti menn, skriver DN.no. 

Den rekordlave andelen av menn på psykologistudiet er bekymringsfullt, mener Kjetil Sundet, leder for Psykologisk institutt ved UiO.

- Jeg synes det er uforsvarlig. Faren er at når det blir så få, blir det fort null. Det underrepresenterte kjønnet vil føle seg lite tilpass med å gå seks år nærmest som alenerepresentant for det ene kjønnet. Dette er flinke folk som har andre valgalternativer, sier Sundet til DN.no.

Han peker på at man i Norge har krav på å kunne velge den psykologen man ønsker å gå til. Med få mannlige psykologer kan det imidlertid bli vanskelig å imøtekomme pasientenes ønsker.
 

Inviterer til «guttedag»

For å lokke flere menn til psykologistudiet inviterer UiO, som første universitet, til en «guttedag» i mars. Mannlige videregåendeelever fra hele Østlandet vil da få dekket reisen til UiO, hvor de kan delta på foredrag, eksperimenter og middag.

Om ikke dette initiativet trekker flere menn til studiet, vil instituttet ty til mer drastiske virkemidler, forteller Sundet.

- Hvis det ikke blir vesentlige endringer i søkermassen, vil vi gå sammen med de andre universitetene om å få til mer strukturelle endringer. Det kan for eksempel være å innføre en kvote som sier at det skal være minst 30 prosent menn, sier han.

Instituttet har tidligere fremmet forslag om å gi ekstra inntakspoeng til de mannlige søkerne. Dette ble nedstemt av universitetsledelsen. Ifølge Psykologisk institutts beregninger ville andelen menn kunnet øke til 30-50 prosent, dersom menn hadde fått to ekstra «guttepoeng».

- Snittet er nesten i samme divisjon som medisinstudiet. I det sjiktet er alle flinke, men jentene er et tiendedel eller to bedre. Det er et strukturelt problem som handler om måten man gjennomfører den videregående skole på, og at guttene er «late bloomers», sier Sundet til DN.no. 
 

LES OGSÅ: Norske studenter er ikke late likevel 
 

Jentene har bedre karakterer

Elisabeth Backe-Hansen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova), forsker på kjønnsforskjeller i skolesystemet. Hun forteller at jentene i gjennomsnitt har bedre karakterer enn guttene i alle fag, med unntak av gym.

Kvinner utgjør i dag 60 prosent av Norges studentmasse. Den høye kvinneandelen gjør at flere studieretninger som tidligere har vært dominert av menn, nå er på vei mot å oppnå balanse mellom kjønnene. På utdanninger med høye opptakskrav som medisin, psykologi og jus, er det blitt en tydelig kvinnedominans. Blant studentene som fullfører medisinstudiet ved UiO i år er kun tre av ti menn.  

- Når det er opptak direkte fra videregående, kommer jentene lettere inn fordi de har bedre karakterer. Det er én forklaring på kvinnedominansen på psykologi, medisin og andre studier, sier Backe-Hansen til DN.no.

Forskeren mener samfunnet er tjent med å ha en god blanding av kvinner og menn i alle yrker, og at vi derfor må jobbe for å minske kjønnsdelingen i det norske arbeidsmarkedet. 
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge