(StudentTorget.no):

Den gjennomsnittlige strykprosenten ved alle landets utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning er 8 prosent, viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).
 
Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike institusjonene.  
 
Blant de statlige høgskolene er den gjennomsnittlige strykprosenten på 8,8 prosent. Av disse er det Høgskolen i Narvik som kommer dårligst ut, med 12,7 prosent. Den lavest strykprosenten er ved Høgskulen i Volda, med 4 prosent. 
 
Gjennomsnittlig strykprosent ved de norske universitetene ligger på 7,5 prosent. Universitetet med høyest andel stryk er Universitetet i Nordland (9,3 %), mens Universitetet i Bergen kommer best ut med 5,4 prosent.
 
Landets høyeste strykprosent finner vi hos Den norske Eurytmihøyskole, hvor hele 22,9 prosent av studentene ved får strykkarakter. Det er kun ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og Rudolf Steinerhøyskolen at strykprosenten oppgis å være 0.
 

LES OGSÅ: Denne høgskolen deler ut flest toppkarakterer

 

Strykprosent ved alle utdanningsinstitusjoner:

 
Statlige høgskoler Strykprosent
Høgskolen i Narvik 12,7
Høgskolen i Gjøvik 12,5
Høgskolen i Ålesund 11,3
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 11,1
Høgskolen Stord/Haugesund 10,8
Høgskolen i Telemark 10,2
Høgskolen i Harstad 9,5
Høgskolen i Østfold 9,3
Høgskolen i Oslo og Akershus 9,1
Samisk høgskole 8,5
Høgskolen i Sør-Trøndelag 7,9
Høgskolen i Nord-Trøndelag 7,5
Høgskolen i Hedmark 7,4
Høgskolen i Sogn og Fjordane 7,3
Høgskolen i Bergen 6,2
Høgskolen i Lillehammer 5,7
Høgskolen i Nesna 4,7
Høgskolen i Volda 4
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

 
Universiteter Strykprosent
Universitetet i Nordland 9,3
Universitetet i Stavanger 9,2
Universitetet i Tromsø 9
Universitetet i Agder 7,9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 7,6
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6,7
Universitetet i Oslo 6,7
Universitetet i Bergen 5,4
 

LES OGSÅ: Her blir det størst rift om årets studieplasser

 
Statlige vitenskapelige høyskoler Strykprosent
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 7,3
Norges idrettshøgskole 5,2
Norges musikkhøgskole 4,6
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 3,3
Norges handelshøyskole 2,3
 
* Det finnes ikke tilgjengelig data på strykprosenten ved Norges veterinærhøgskole.
 

LES OGSÅ: Disse studentene er minst fornøyd med studiet

 
Private høyskoler Strykprosent
Den norske Eurytmihøyskole 22,9
Ansgar Teologiske Høgskole 10,4
Høyskolen for Ledelse og Teologi 10,1
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 9,1
Lovisenberg diakonale høgskole 8,3
Høyskolen Campus Kristiania – Markedshøyskolen 7,5
Diakonhjemmet høgskole 7,3
Westerdals Oslo ACT 6
Bergen Arkitekthøgskole 5,7
Høyskolen Diakonova 5,6
Haraldsplass diakonale høgskole 5,5
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 4,7
Barratt Due Musikkinstitutt 4,6
NLA Høgskolen 4,6
Dronning Mauds Minne Høgskole 4,5
NISS Høyskole AS 4
Westerdals Høyskole 2,2
Høgskolen Betanien 0,8
Norges Dansehøyskole 0,2
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 0
Rudolf Steinerhøyskolen 0
 
* Det finnes ikke tilgjengelig data på strykprosenten ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Mediehøgskolen Gimlekollen, Norsk Lærerakademi Høgskolen og Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen.
 

LES OGSÅ: Dette er Norges dyreste studenter

 
Private vitenskapelige høyskoler Strykprosent
Handelshøyskolen BI 10
Det teologiske menighetsfakultet 8,6
Misjonshøgskolen 3,3
 
 
Kunsthøgskoler Strykprosent
Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2,5
Kunsthøgskolen i Oslo 2,3
 
 
(Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning)