(StudentTorget.no):

Sør- og Vestlandet er hardest rammet av nedturen i oljebransjen. Disse regionene får derfor hovedvekten av de nye studieplassene ved universiteter og høyskoler.
 
− Vi ser at det er flere arbeidsledige på Sør- og Vestlandet, og mange vil ha behov for mer utdanning for å få ny jobb. Det er nødvendig med kompetanseutvikling for å bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
 
Regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre har ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2016 satt av midler til 430 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.
 
− Nedturen i oljebransjen har gjort at den omstillingen vi må gjennom, må starte nå. Satsing på forskning og kunnskap er en forutsetning for en vellykket omstilling, sier Røe Isaksen.
 
Hovedvekten av de nye studieplassene er rettet mot Sør- og Vestlandet. I tillegg prioriterer regjeringen studieplasser innenfor informasjonsteknologi og helse, blant annet 65 studieplasser i IKT-sikkerhet for å følge opp behov på dette området.
 
Når studieplassene er fullt utbygget med alle kull i løpet av 2021, vil det totalt utgjøre 1750 studieplasser. De nye studieplassene kommer i tillegg til flere andre tiltak som lå inne i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016. Regjeringen foreslo blant annet midler til studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vitenskapelig utstyr og til regionale forskningsfond.
 
− Samlet sett gir revidert nasjonalbudsjett en tydelig satsing for arbeid, aktivitet og omstilling på kunnskapsfeltet, sier Røe Isaksen.
 
Tabellen under viser fordeling av studieplassene til den enkelte institusjon.
 

LES OGSÅ: Skolene med høyest og lavest strykprosent

 

Lærested Studieplasser sør- og vestlandet IKT-sikkerhet IKT/helse Lærer Sum
Høgskolen i Bergen 20 10 30
Universitetet i Stavanger 45 20 65
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10 35 45
Universitetet i Bergen 35 30 65
Universitetet i Agder 45 10 55
Høgskulen i Sogn og Fjordane 10 10
Høgskolen i Molde 5 5
Høgskulen i Volda 5 5
Høgskolen Stord/Haugesund 25 25
Universitetet i Oslo 25 25
Høgskolen i Oslo og Akershus 20 20
Høgskolen i Østfold 10 10
Høgskolen i Sørøst-Norge 20 20
VID vitenskapelige høgskole 10 10
Høgskolen Diakonova 5 5
Lovisenberg Diakonale Høgskole 5 5
NLA Høgskolen 30 30
Samlet antall studieplasser 200 65 135 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet