(StudentTorget.no):

Arbeidsledigheten i befolkningen fortsetter å stige – og ledigheten er størst blant utdannede masterkandidater, viser Kandidatundersøkelsen for 2015 fra NIFU. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener utdanning og arbeids- og næringsliv må kobles tettere sammen.
 
- Det er naturlig at arbeidsledigheten blant nyutdannede øker når arbeidsledigheten generelt i befolkningen øker. Tallene er med andre ord forståelige, men bekymringsfulle. Arbeids- og næringslivet må ta i bruk den kompetansen nyutdannede sitter på, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO.
 
Kandidatundersøkelsen 2015 omfatter mastergradskandidater som ble uteksaminert ved norske universiteter og høyskoler, våren 2015. Rapporten slår fast at det å ha hatt relevant inntektsgivende arbeid under studiene, betyr mye, og reduserer alle former for mistilpasning.
 
- Fremtidig jobbtilbud skal ikke være opp til hvorvidt du får deg relevant deltidsarbeid eller ikke. Universitetene og høgskolene må ta ansvar for at studentene får god kontakt med arbeidslivet og vi mener alle utdanninger skal inneholde noen form for praksis, sier Eia Lerøen.
 
I rapporten kommer det frem at fagområde betyr mye for hvorvidt kandidatene er mistilpasset eller ikke og hvilken type forn for mistilpasning kandidaten er rammet av. Humanistene har høyere sannsynlighet for å være i irrelevant arbeid av andre årsaker enn et vanskelig arbeidsmarked.
 
- En tett kobling mellom utdanning og arbeids- og næringslivet er en nødvendighet i alle typer utdanning. Vi mener dette er nødvendig for at både studenten og arbeidsplassen bedre skal se hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet, sier Eia Lerøen.


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: