(StudentTorget.no):

Fra nyttår vil Høgskolene i Hedmark og Lillehammer bli slått sammen under det nye navnet Høgskolen i Innlandet.

– Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Styrene ved de to høyskolene vedtok å gå for fusjon 28. september, og nå har regjeringen gitt grønt lys for sammenslåingen.

− Sammenslåingen vil gjøre det enklere å bygge videre på styrkene til de eksisterende høyskolene. Den nye høyskolen vil være bedre rustet til å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt – både om studentene og om forskningsmidlene, sier Røe Isaksen.

Han legger også til at høgskolens størrelse vil gjøre det lettere å være en betydelig regional aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

− På innlandet har de dessuten mål om å få universitetsstatus, og det er et mål jeg støtter, sier han.

LES OGSÅ: Skolene med høyest og lavest strykprosent

33 har blitt til 21

I løpet det siste året har en rekke institusjoner slått seg sammen over hele landet. Det som tidligere var 33 statlige institusjoner, har nå blitt til 21. I tillegg har fire private høyskoler slått seg sammen til VID vitenskapelig høgskole.

Den nye fusjonen i innlandet er hittil siste skritt etter at regjeringen la frem stortingsmelding 18 Knonsentrasjon for kvalitet i mars 2015. Hensikten med strukturreformen er å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler.

– Universitetene og høyskolene har tatt den utfordringen vi ga dem og vist vilje til å gjøre nødvendige endringer. Med færre, men sterkere institusjoner kan vi legge grunnlaget for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier Røe Isaksen.

Samler studentsamskipnadene

Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark skal også organiseres som én virksomhet fra 1. januar 2017. Dette gjøres for å fremme en enhetlig organisering av studentvelferden ved Høgskolen i Innlandet, opplyser Kunnskapsdepartementet. Den nye studentsamskipnaden får navnet Studentsamskipnaden i Innlandet.

– Vi mener at én felles studentsamskipnad er best mulig rustet til å fortsette arbeidet med å gi studentene gode velferdstjenester, sier Røe Isaksen.

Klikk her for å se alle skoler i Norge og utlandet

Her er kartet over de nye sammenslåingene: