(StudentTorget.no):

Overvekten av kvinner på psykologistudiene ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom flere år vært et omdiskutert tema. Ved UiB er det om lag 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene, ifølge Det psykologiske fakultet.

I et forsøk på å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen, søkte derfor UiB og UiO i fjor om å få kvotere menn inn på psykologiutdanningen for å sikre minimum 30 prosent menn på studiet.

Nylig avslo Kunnskapsdepartementet denne søknaden. Departementet opplyser at en slik kvoteringsordning vil være et brudd på likestillingsloven, da det ikke er lov å særbehandle menn i samme grad som man særbehandler kvinner.

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, mener likestillingsloven må gjelde likt for begge kjønn.

– Da vi fikk likestillingsloven og likestillingsarbeidet startet, var det behov for å prioritere kvinner. Men vi mener at en likestillingslov i dag, må gi like muligheter for kvinner og menn, sier hun til Nrk.no.

Etter planen skal et forslag til ny likestillingslov legges frem i løpet av 2017. Samdal synes det er bra at det pågår en prosess med å oppdatere denne loven, og hun både tror og håper at det vil gi rom for å kvotere inn menn.

For mange av dem som ønsker å gå til psykolog er det nemlig viktig å ha muligheten til å velge om man vil gå til en mann eller en kvinne. Dekan Jarle Eid ved Det psykologiske fakultet ved UiB mener at vi derfor må utdanne psykologer av begge kjønn.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet