(StudentTorget.no):

I 2016 var det hele 8 933 studenter som kom på utveksling til Norge. Det er mer enn en tredobling fra 2001, og en klar rekord. Dette kommer frem av tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Nærmere 80 prosent av utvekslingsstudentene kommer europeiske land, og Tyskland topper helt klart listene fra 2015 med 1440 studenter. På andre- og tredjeplass kommer Frankrike (907) og Spania (483).

Etter forespørsel fra Forskerforum har Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) hentet ut statistikk for hva som lokket de utenlandske studentene til et utvekslingsopphold i Norge i 2016. Dette viste seg å være de viktigste grunnene:

  • Et engelskspråklig studietilbud (83,5 %)
  • Norsk, urørt natur/miljøfokus (77,7 %)
  • Et trygt og fredelig samfunn (71,5 %)
  • Muligheter til å forbedre karrieremulighetene sine i hjemlandet (70,8 %)
  • At undervisningen ved norske institusjoner har et godt rykte (62,1 %)
  • At Norge er et teknologisk avansert samfunn (60,9 %)

Statistikken er hentet fra en undersøkelse som SIU har gjennomført blant 2 600 internasjonale studenter i Norge. Kristin Solheim, kommunikasjonsdirektør i SIU, er ikke overrasket over funnene.

– At norsk natur blir trukket frem som viktig grunn til å velge Norge som studieland, er ikke uventet. Vi ser også at studentene liker at Norge er et trygt og fredelig samfunn, noe som trolig er en konsekvens av andre utviklinger globalt, sier hun til Forskerforum.

Samtidig understreker hun at norske utdanningsinstitusjoner tilbyr stadig flere kurs med engelsk som undervisningsspråk, noe som også er en viktig faktor. I 2007 var andelen engelske kurs kun 9 prosent, mens andelen doblet seg til 18 prosent i 2015.

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet