(StudentTorget.no):

Sammenlignet med resultatene fra 2016 gjør studentene det svakere på nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon. Bachelorprogrammene i regnskap og revisjon har i flere år hatt nasjonal eksamen i årsregnskap. Fra 2015 ble de med i prosjektet nasjonale deleksamener og fikk nasjonal sensur.

Eksamen i årsregnskap er en svært viktig eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli godkjent som registrert revisor. Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016. I tillegg viser resultatene at andelen som strøk steg med 2 prosentpoeng.

Les også: BI-studenter til topps i internasjonal konkurranse.

– Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding. En fullstendig rapport forventes ifølge Mørland å være klar i løpet av august.

Det er et stort sprik i resultatene på de ulike studiestedene. NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus scorer best i år, med henholdsvis 3,1 og 3 poeng i gjennomsnitt. Universitetet i Agder scorer dårligst med 1,5 poeng, og BI og Høgskolen i Østfold har et snitt på 1,7.Studentrabatt hos Døgnvill Burger


10 % studentrabatt på våre kvalitetsburgere og egne priser på drikke.
Se studentmeny for å se priser.

Les mer om våre restauranter:
Trondheim I Stavanger I Vulkan (Oslo) I Tjuvholmen (Oslo) I Bjørvika (Oslo)


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: