(StudentTorget.no):

Kunnskapsdepartementet (KD) har tidligere fremmet krav på til sammen 84 millioner kroner fra Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT). Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte.


Kunnskapsdepartementet har også varslet at det kunne være aktuelt å kreve ytterligere tilbakebetaling. WOACT har bestridt kravene. Forliksløsningen omfatter både de fremsatte og de varslede kravene.


Ser fremover

– Forholdene ligger tilbake i tid, og jeg mener WOACT på en konstruktiv måte har vist vilje til å rydde opp i tidligere forhold. Det har vært uenighet om kravene KD har fremsatt, og et forlik er den beste løsningen for begge parter. Nå ser vi fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Siden vi tok over høyskolen Westerdals Oslo ACT i slutten av mars, har vår prioritering vært å komme i dialog med departementet for å få en løsning på tvistesakene. Vi har blitt enige om en løsning som gjør at vi kan legge disse sakene bak oss og skape ro blant studenter og ansatte. Nå kan vi vie oppmerksomheten til å bygge den nye høyskolen sammen, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

Bedre kvalitet

Høyskolen Kristiania har kjøpt WOACT og planlegger å gjennomføre en sammenslåing av de to høyskolene. Planen er at dette skal føre til en enda bedre høyskole enn det Høyskolen Kristiania og WOACT er hver for seg, med enda bedre kvalitet.

– Dette synes jeg er veldig positivt, og helt i tråd med regjeringens struktur-reform i høyere utdanning. Den nye høyskolen vil bli en sterkere institusjon med mer robuste fagmiljøer, understreker Røe Isaksen.


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: