(StudentTorget.no):

– Dette er en gledens dag for fagskolen, og vi takker for tilliten! Fagområdegodkjenningen sikrer oss den nødvendige fleksibiliteten vi trenger for å tilby tidsriktige, spennende og relevante fagskoleutdanninger, sier avdelingsleder for fagskolen, Kari-Mette Winge.

Med fagområdegodkjenningen har fagskolen nå mulighet til å imøtekomme arbeidslivets behov raskere, være en tydeligere aktør og drive sektoren framover.

Styrker fagskolen framover

I tråd med Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden og ny fagskolelov (2018) vil Høyskolen Kristiania nå gjennomføre en vesentlig satsing på fagskolen. Dette innebærer blant annet at fagskolen skal differensieres utad, med eget navn, egne lokaler og styrket ledelse.

Les også: Høyskolen Kristiania Trondheim legges ned

– Myndighetene vil at fagskolesektoren skal styrkes. Det er derfor store muligheter for fagskolen i tiden framover, og den utviklingen vil vi være med på, sier administrerende direktør for Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

NOKUTs direktør Terje Mørland gratulerer Høyskolen Kristiania med fagområdegodkjenningen.

– Gjennom godkjenningsarbeidet har vi fått et meget godt inntrykk av kvalitetsarbeidet som er gjort og gjøres ved Høyskolen Kristiania. Kvalitetssikringssystemet omfatter tilfredsstillende rutiner for ansvaret de nå får med en fagområdegodkjenning, som for eksempel rutiner for etablering av nye utdanningstilbud og videreutvikling av disse, sier han.