(StudentTorget.no):

Studenter ved tidligere Westerdals School of Communication gikk til sak for krav om tilbakebetaling av deler av betalte skolepenger fra og med høsten 2003 til og med våren 2012. I tillegg krevde en del av studentene et prisavslag for studiene de hadde gjennomført. Oslo tingrett avsa dom i saken mot Westerdals Oslo ACT 20. september. Studentene fikk medhold for sitt krav om tilbakebetaling av skolepenger, men ikke i kravet om prisavslag.

Styrene ved Westerdals Oslo ACT og Høyskolen Kristiania ønsker ikke å anke dommen.

– Dette er en lei sak som ligger langt tilbake i tid, og vi ser frem til å legge den bak oss. Vi ønsket aldri en rettsak. Nå skal vi ha full oppmerksomhet på å videreutvikle Westerdals sammen med Høyskolen Kristiania forteller rektor ved Westerdals Oslo ACT, Tine Widerøe.

Westerdals ble nylig kjøpt opp av Høyskolen Kristiania, og de undestreker at erstatningskravet ikke vil gå utover dagens studenter.

– Det er avsatt midler i Westerdals Oslo ACT for å dekke disse kravene, og vi skal sikre at dagens studenter ikke blir berørt. I tillegg garanterer vi som ny eier for nevnte krav, forteller administrerende direktør ved stiftelsen Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.