(StudentTorget.no):

Studieløpet til 30.000 registrerte studenter har blitt gransket fra de begynte på en bachelorutdanning i 2010, og frem til 2015. Hele 23,8 prosent av dem har hverken fullført utdanningen eller byttet til en annen utdanningsinstitusjon i løpet av de fem årene, ifølge nettavisen Khrono.

I gjennomsnitt har de 6000 frafalte studentene tilegnet seg 61 studiepoeng, noe som tilsvarer omtrent to semestre eller ett studieår med fulltidsstudier.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats Johansen Beldo, er overrasket over at frafallet er såpass høyt. Det er flere konkrete tiltak han mener vil hjelpe for å redusere frafallet.

– Det viktigste er læringsmiljø, både fysisk og psykisk. Det har mye å si hvordan institusjonen legger til rette for oppfølging og at studentene blir inkludert i det akademiske fellesskapet. Der har regjeringen ansvaret for å bevilge penger slik at institusjonene kan følge opp tiltakene fra kvalitetsmeldingen, sier Beldo til Khrono.

Ved Norges fire største universiteter, som ligger i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø, er frafallet noe mindre. Her er frafallet på 21,7 prosent, ifølge analysen. Av disse er det NTNU i Trondheim som har lavest prosentvis frafall (16,3 %).

– Rapporten understreker behovet for tett oppfølging. Dette er spesielt viktig tidlig i studieløpet, da det meste av frafallet skjer, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), i en pressemelding.

Analysen av studentflyt og -frafall er utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). Analysen har hentet tallene fra Norsk senter for forskningsdata sin database for statistikk om høgre utdanning (NSD/DBH).

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet