(StudentTorget.no):

Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak. Målet er å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.

− Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover, sier Asheim.

Snittkarakter på minst tre 

Regjeringen vil innføre krav om snittkarakter på minsttre i fellesfaget matematikk fra videregående skole. Karakterkravet i matematikk vil ikke gjelde for søkere som har bestått programfag i matematikk.

− Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier Asheim.

Se video: Bli kjent med sykepleierstudiet

Snittkarakter på minst tre i norsk

Regjeringen vil også innføre krav om minst snittkarakter tre i norsk.

− God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter. Sammen med kravet til karakter i matematikk, vil dette gi bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene. Det vil også kunne få flere studenter til å gjennomføre studiet, sier Asheim.

Bedre pasientsikkerhet

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund mener at å sette krav til utdanningen handler om pasientsikkerhet.

Se video: Sunniva (24) studerte paramedic og jobber i ambulanse

− Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende. Det er flott at Regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi venta på, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Bedre rekruttering?

Over 15 000 personer over hele landet startet på sykepleierutdanningen høsten 2017. Regjeringen mener lærestedene ville i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående.

– Vi mener karakterkrav på sikt vil styrke rekrutteringen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet. Bedre karakter i matematikk fra videregående vil for eksempel kunne føre til lavere strykprosent i medikamentregning, sier Asheim.

Les også: Sykepleierstudenten Nora (22) på praksis i Tanzania

Seniorrådgiver Natasha Harkness ved Samordna opptak tegner imidlertid et annet bilde. Til tross for at sykepleierstudiet er Norges mest populære studium viser tall fra Samordna opptak at man kan risikere at studieplasser blir stående tomme. 

– Det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere, sier seniorrådgiver Natasha Harkness til NRK.

Hun har undersøkt konsekvensene av karaktergrenser og sett på sykepleierkullet 2016. Hver femte elev hadde ikke kommet inn med kommende krav om tre i matte og norsk. Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det vil da bety at studieplassene studiestedene har planlagt med studenter ikke blir fylt opp, sier Harkness.