(StudentTorget.no)

– Jeg er veldig glad for at styret vedtok forslaget, slik at vi i dag har kunnet sende den endelige universitetssøknaden til Kunnskapsdepartementet, sier rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I styremøtet ved HiOA 15. desember vedtok styret med 6 mot 5 stemmer OsloMet – Storbyuniversitetet og OsloMet – Oslo Metropolitan University som henholdsvis norsk og engelsk versjon av det endelige navneforslaget som følger den formelle søknaden om akkreditering som universitet.

Søknaden ble sendt til Kunnskapsdepartementet umiddelbart etter at vedtaket ble fattet.

– Det er flott at flertallet i styret anerkjenner navnet, og ser fordelene ved dette forslaget. At vi får Oslo med i navnet, at det beskriver virksomheten vår, at vi tar styringen på en nyskapende kortform i sektoren, og at navnet skiller oss fra de andre universitetene, spesielt UiO, er alle momenter jeg er sikker på at vi vil dra nytte av i etableringen av det nye universitetet, sier Rice.

– Jeg er svært takknemlig for all innsatsen som så mange har lagt ned i arbeidet med å bli akkreditert som universitet. At søknaden nå er sendt er en god ting å ta med seg inn i juleferien for oss alle ved HiOA.

Veien videre

Det er lagt ned et omfattende arbeid både i akkrediteringsprosjektet, som resulterte i at NOKUT 12. desember vedtok at HiOA oppfyller alle krav til å bli universitet, og i navneprosjektet som startet allerede i 2015.

Etter styrevedtaket om endelig navneforslag 15. desember, og innsending av formell søknad om akkreditering som universitet samme dag, er HiOA er stort steg nærmere akkreditering.

Dersom Kunnskapsdepartementet innstiller søknaden, er det Kongen i Statsråd som beslutter om HiOA får endre institusjonskategori til universitet og hvilket navn universitetet vil ha.

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: