(StudentTorget.no):

Kunne du tenke deg å ha forelesere som bare snakker engelsk? Det kan fort bli en realitet. Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil nemlig ikke lenger stille krav til norskspråklig kompetanse ved ansettelser i undervisnings- og forsker­stillinger.

– Vi bør alltid være på jakt etter de beste når vi skal ansette nye folk, og vi bør være åpne for at de beste befinner seg utenfor landets grenser, sier Rice til Klassekampen.

Flere ansatte er imidlertid sterkt kritiske til forslaget.

Førsteamanuensis Clas Jostein Claussen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, viser til at høgskolens oppdrag først og fremst er å utdanne studenter som skal ut i arbeidslivet.

– Vi må ikke glemme at det viktigste mandatet til HiOA er å utdanne lærere, barnehagelærere, sosionomer og sykepleiere. De yrkesmessige utdanningene fungerer også samfunnsbyggende. Lærerne og sykepleierne som blir utdannet hos oss, skal også være med på å utvikle den norske samfunnsmodellen, og det må gjøres med basis i vår egen kultur og våre egne verdier.

Les også: Norske studenter drikker som svamper

Erik Dahlgren er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved HiOA og er sterkt kritisk til notatet fra rektor Rice.

– Det er svært underlig at HiOA ikke skal forsvare norsk som fagspråk. Det er spesielt viktig i profesjonsutdanningene. De skal primært bruke norsk når de kommer ut i jobb, og da er det viktig at de som underviser i faget, også behersker språket til fulle.

Rektor Curt Rice ønsker ikke å kommentere kritikken direkte, men hevder at de nye retningslinjene er i tråd med ansettelsespolitikken i universitetssektoren.