(StudentTorget.no):

– Her er studentene og underviserne helt enige i at det er for dårlig veiledning for studenter. Dette går til syvende og sist ut over studiekvaliteten i norsk høyere utdanning, sier Mats Beldo leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Undersøkelsen viser at universitetene og høgskolene tar for lite ansvar for manglende studentveiledning. Underviserne mener det prioriteres for lite ressurser til oppfølging og veiledning.

– Utdanningsinstitusjonene er nødt til å prioritere ressurser til oppfølging og veiledning av studenter. Et godt forslag fra oss er å innføre et program slik at alle studenter har tilgang på en mentor ved studiestart, sier Beldo.

Underviserne mener også at studentene har for lave forkunnskaper når de går inn i høyere utdanning. NSO mener at løsningen på problemet ligger i videregående skole.

– Her må regjeringen ta ansvar for at videregående skole faktisk er studieforberende. Det stilles høye forventninger til forkunnskaper når man skal begynne på høyere utdanning. Et tiltak kan her være å styrke rådgivningstjenesten i skolen, avslutter Beldo.