(StudentTorget.no):

Strykprosenten blant sykepleierstudenter på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi er omtrent identisk med sist gang eksamen ble gjennomført. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er ikke videre fornøyd med tingenes tilstand.

– Med tanke på at anatomi, fysiologi og biokjemi er basisfag i utdanningen skulle vi gjerne sett bedre resultater, sier NOKUT-direktør Terje Mørland til NTB.

Hele 21,5 prosent av studentene fikk karakteren F – altså stryk – mot 21,9 prosent i 2016. Bare 6,4 prosent fikk beste karakter A, en nedgang fra 7,3 prosent året før.

Se video: Slik lykkes du som sykepleierstudent 

 

Mørland understreker at tidligere analyser viser at studentenes startkompetanse har mye å si på resultatene. Det vil si at programmer med lavere inntakskvalitet normalt får svakere eksamensresultater. Han er likevel overbevist om at nasjonal deleksamen gir institusjonene en unik mulighet til å lære av hverandre:

– Dette er andre gang vi gjennomfører eksamen i fullskala – altså at alle sykepleierutdanningene i Norge deltar. Det betyr masse kunnskap som bør deles og brukes på tvers av lærerstedene. Jeg håper at fagmiljøene dykker ned i resultatene og bruker dem i arbeidet med å videreutvikle sykepleierutdanningene i Norge, sier Mørland.


Nasjonal deleksamen er et pilotprosjekt der alle høyskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet. Eksamen omfatter emnene anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie.