(StudentTorget.no):

Språkrådet tok i høst en gjennomgang av pensumlistene for første semester ved flere norske universiteter. Denne uformelle undersøkelsen viste at nesten alt pensum er på engelsk i mange fagfelt. 

I fag som for eksempel psykologi, biovitenskap, informatikk, geologi og filosofi er nesten 100 % av pensum på engelsk. Om man ser bort fra ex.fac.-litteraturen, skjer altså praktisk talt all lesing av fagstoff på fremmedspråket det første året for disse fagene. Språkrådet er kritisk til tendensen, og mener at for mye engelsk pensum ikke forbereder studentene på realitetene i norsk arbeidsliv. 

– Universitets- og høyskolesektoren er et område der statusen til norsk språk er under press, og vi er uroet over den økte bruken av engelsk i denne sektoren. Studentene blir ikke godt nok forberedt på et norsk arbeidsliv, som de fleste skal jobbe i, sier seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet.

Norsk står støtt i profesjonsfagene

Situasjonen for norsk som fagspråk varierer imidlertid fra fag til fag. I andre fag bruker man mindre engelsk, f.eks. arkeologi ved Universitetet i Oslo, der 72 % av pensum det første året er på engelsk og resten på norsk og andre nordiske språk, mens kriminologi har 50 % på engelsk.


Til tross for at rektor Curt Rice ved OsloMet nylig har til orde for at norsk ikke trenger være noe krav ved nye ansettelser, står norsk fortsatt sterkt som undervisnings- og pensumspråk i tradisjonelle profesjonsfag som sykepleie og ingeniørfag. 

Les også: Vil ikke stille krav om at forelesere skal kunne norsk

Språkrådet oppfordrer universiteter og høyskoler til å ha en bevisst fordeling av norsk og engelsk gjennom hele studieløpet.

– Det er særlig viktig med begynnerundervisning på norsk. Forskning viser at studenter ikke er forberedt på å lese tung faglitteratur på engelsk. Man kan derfor sette spørsmålstegn ved læringsutbyttet når såpass mye av litteraturen er på engelsk tidlig i studieforløpet. Det er også uheldig at stadig flere av forelesningene foregår på engelsk, også for ferske studenter, sier Ole Våge.