(StudentTorget.no):

– Studentmassen innen de ulike studiene bør speile samfunnet. Kjønn er en side ved mangfold, og derfor bør det være jevnere kjønnsbalanse i student- og ansattgruppen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Dette er en av flere endringer regjeringen nå gjør i forskriften om opptak til høyere utdanning. 

To studiepoeng

Stortinget har tidligere bedt regjeringen om å utgreie ufroming og innføring av ekstrapoeng til menn og kvinner som søker på kjønnstunge studier der 80 prosent eller mer består av det motsatte kjønn. Regjeringen forklarer i en pressemelding at dette er grunnlaget for den nye endringen i forskriften, som nå bekrefter svart på hvitt at det kan bli gitt tilleggspoeng.

Den nye forskriften åpner for at det på enkelte utdanninger kan gis inntil to studiepoeng i en avgrenset periode, for på den måten å jevne ut forskjeller og oppnå større grad av likestilling mellom kjønnene. 

– Dette gjelder studier der et av kjønnene er klart underrepresentert blant studenter på, eller yrkesutøvere fra, den aktuelle utdanningen, bekrefter Nybø.

Les også: Kvinner tar over i akademia

Endringen vil ved opptaket i år gjøre at menn vil få tilleggspoeng ved opptak til disse utdanningene:

• Veterinærutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

• Dyrepleierutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

• Sykepleierutdanning ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har søkt om tilleggspoeng for gutter på blant annet psykologistudier. Disse har regjeringen derimot gitt avslag, fordi begge institusjonene har flere enn 20 prosent mannlige søkere på de aktuelle studiene.

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: