(StudentTorget.no):

Den gjennomsnittlige norske heltidsstudenten bruker 34,9 timer i uka på studier, viser de ferske resultatene fra Studiebarometeret 2017. Tidsbruken har i løpet av de siste årene lagt omtrent på det samme nivået. Statistikken viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de ulike utdanningstypene.

Studenter innen arkitektur og odontologi (tannlegeutdanningen) svarer at de bruker i snitt 49 timer på studiene hver uke, som er det høyeste målte tidsbruken blant alle studentene. Studentene på medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir også høy tidsbruk, med over 40 timer i uka.

I motsatt ende av statistikken ligger studenter innen sosiologi og språk, som oppgir å bruke om lag 26 timer på studier i uka. Det er også lav tidsbruk innen idrett, pedagogikk og den femårige grunnskolelærerutdanningen.

I beregningen av tidsbruk inngår både egenstudier og læringsaktiviteter organisert av utdanningsinstitusjonene.

Studieretningene med høyest gjennomsnittlig tidsbruk per uke:


Odontologi – 49,3 timer

Arkitektur – 48,8 timer

Medisin – 43,9 timer

Politi – 43,6 timer

Studieretningene med lavest gjennomsnittlig tidsbruk per uke:

Idrett – 27,7 timer

Pedagogikk – 27,5 timer

Sosiologi – 26,3 timer

Språk – 26,0 timer

(Kilde: Studiebarometeret.no)

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet