(StudentTorget.no):

Den gjennomsnittlige norske heltidsstudenten bruker 34,9 timer i uka på studier, viser de ferske resultatene fra Studiebarometeret 2017. Tidsbruken har i løpet av de siste årene lagt omtrent på det samme nivået. Statistikken viser imidlertid at det er store forskjeller mellom de ulike utdanningstypene.

Studenter innen arkitektur og odontologi (tannlegeutdanningen) svarer at de bruker i snitt 49 timer på studiene hver uke, som er det høyeste målte tidsbruken blant alle studentene. Studentene på medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir også høy tidsbruk, med over 40 timer i uka.

I motsatt ende av statistikken ligger studenter innen sosiologi og språk, som oppgir å bruke om lag 26 timer på studier i uka. Det er også lav tidsbruk innen idrett, pedagogikk og den femårige grunnskolelærerutdanningen.

I beregningen av tidsbruk inngår både egenstudier og læringsaktiviteter organisert av utdanningsinstitusjonene.

Studieretningene med høyest gjennomsnittlig tidsbruk per uke:

Odontologi – 49,3 timer

Arkitektur – 48,8 timer

Medisin – 43,9 timer

Politi – 43,6 timer

Studieretningene med lavest gjennomsnittlig tidsbruk per uke:

Idrett – 27,7 timer

Pedagogikk – 27,5 timer

Sosiologi – 26,3 timer

Språk – 26,0 timer

(Kilde: Studiebarometeret.no)

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: