(StudentTorget.no):

Tallene er hentet inn 11. april, fire dager før fristen utløper. Basert på erfaring fra tidligere tror Forsvaret at det også har kommet en god del søknader i dagene inn mot søknadsfristen 15. april.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er godt fornøyd med de midlertidige tallene.

– Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier Bruun-Hanssen i en pressemelding.

Kan søke rett fra videregående

Forsvaret har samlet all utdanningen under Forsvarets Høgskole, og man kan nå søke krigsskole (Bachelor) rett fra videregående. For å bli befal må man nå ha førstegangstjeneste og jobbe som vervet spesialist i etterkant før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen.

Les også: Slik finner du motivasjonen til å studere

Sjef for Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, mener dette lover godt for det nye utdanningssystemet.

– Det er gledelig at så mange flere vil søke bachelorutdanning. Jeg tror kampen om plassene på opptaket blir tøffere enn på lenge. Det gjelder å forberede seg godt, sier Dedichen.


Rekordopptak

I desember 2017 satte Luftforsvarets flygerskole ny søkerrekord med 1318 søkere, en oppgang på 150% siden 2016.

Hærens grenaderopptak satte også ny rekord med 1862 søkere 1.mars 2017. I 2016 var tallet 1093.

– Høye søkertall til flygerskolen og på grenaderrunden er viktig for å få rekruttert piloter til F-35 og andre flytyper som det