Tallene er hentet inn 11. april, fire dager før fristen utløper.

Basert på erfaring fra tidligere, tror Forsvaret at det også har kommet en god del søknader i dagene inn mot søknadsfristen 15. april.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er godt fornøyd med de midlertidige tallene.

Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier Bruun-Hanssen i en pressemelding.

 

Kan søke rett fra videregående

Forsvaret har samlet all utdanningen under Forsvarets Høgskole, og man kan nå søke krigsskole (Bachelor) rett fra videregående.

For å bli befal, må man nå ha førstegangstjeneste, og jobbe som vervet spesialist i etterkant, før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen.

Sjef for Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, mener dette lover godt for det nye utdanningssystemet.

Det er gledelig at så mange flere vil søke bachelorutdanning. Jeg tror kampen om plassene på opptaket blir tøffere enn på lenge. Det gjelder å forberede seg godt, sier Dedichen.


 

Rekordopptak

I desember 2017, satte Luftforsvarets flygerskole ny søkerrekord med 1318 søkere, en oppgang på 150% siden 2016.

Hærens grenaderopptak satte også ny rekord, med 1862 søkere 1.mars 2017. I 2016, var tallet 1093.

Høye søkertall til flygerskolen, og på grenaderrunden, er viktig for å få rekruttert piloter til F-35 og andre flytyper som den.