(StudentTorget.no):

I dag offentliggjorde Samordna Opptak årets søkertall til høyere utdanning i Norge. Totalt 142 000 tusen nordmenn har søkt på ett eller flere studium i hoveopptaket for 2018. 117 488 er kvalifisert for minst ett studium (+4,4 % fra 2016). Av de kvalifiserte søkerne har 80 % fått tilbud om studieplass. 

– 94 101 søkere har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket. Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingsleder i CERES i en pressemelding.

Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo er studiet som har flest førstevalgssøkere. Hakk i hæl kommer siviløkonomiutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH), med 1801 førstevalgsøkere.

Les også: Vurderer du å studere juss? Les dette først!

Mange vil studere på UiO

Hele 19175 søkere hadde UiO som sitt førstevalg. Det er enda bedre enn rekordåret 2017, da landets største universitet hadde hele 18450 førstevalgssøkere. 

I fjor var det nyopprettede studieprogrammet «Informatikk: Digital økonomi og ledelse» (DigØk) det mest populære studiet i hele Norge. På tross av nye og strengere opptakskrav og dobling i antall studieplasser, er DigØk også i år det teknologistudiet på UiO med flest førstevalgssøkere per plass.


– UiO har en viktig rolle for å sikre forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i en av Europas mest kunnskapsrike regioner. Med stor etterspørsel etter teknologikompetanse i arbeidslivet, er det ikke overraskende at mange søker seg til våre informatikkutdanninger. Stadig flere jenter søker seg også til disse utdanningene! sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo i en pressemelding. 

Flere vil bli lærere

De største prosentvise økningene finner kommer i søkertallene til barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen for trinn 1—7. Om lag 18 prosent flere har barnehagelærerutdanningen som førstevalg, og 15 prosent flere har søkt grunnskolelærerutdanning 1-7. Det innebærer at nesten en av ti søkere ønsker å bli lærere. Det er regjeringen og forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø godt fornøyd med.

– Dette er viktige og gode nyheter for alle barn og elever. Vi er opptatt av å bygge et sterkere lag rundt hvert barn. Da trenger vi flere barnehagelærerne som skaper trygge rammer for lek og læring, og flere grunnskolelærere på barnetrinnet, som kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, sier Nybø i en pressemelding.


Søkningen til lektorutdanningen har økt med om lag 14 prosent. Søknader til alle typer lærerutdanning øker mye mer enn det veksten i det totale tallet på søknader skulle tilsi.

De ti mest populære studiene i 2018

Studium Studiested

Planlagte studieplasser

Førstevalg

Førstevalg per plasser

Rettsvitenskap (jus), høst Universitetet i Oslo 224
1 861
8,3
Siviløkonomutdanningen Norges Handelshøyskole 470 1 801 3,8
Rettsvitenskap
Universitetet i Bergen
380 1 754 4,6
Politiutdanning, Oslo
Politihøgskolen
264 1 338 5,1
Sykepleie, Trondheim
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
202
1 190
5,9
Sykepleie, Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) 477 1 178 2,5
Psykologi, høst Universitetet i Oslo 65 1 105 17,0
Sykepleie Universitetet i Stavanger 275
1 026
3,7
Sykepleie, Bergen, høst Høgskulen på Vestlandet 180
951
5,3
Økonomi og administrasjon, Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
310
933 3,0